Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Ny förvaltning för arbetsmarknadsfrågor

Nu tar Hässleholms kommun ett samlat grepp om verksamheten för vuxna och bildar arbetsmarknadsförvaltningen.
Kommunstyrelsen beslöt idag att arbetsmarknadsfrågor, integrationsfrågor, vuxenutbildning och ekonomiskt bistånd flyttas till den nya förvaltningen.

Samarbeta och utveckla

- Det här ger många vinster för både kommunen och medborgarna, säger Jan-Ole Engkvist chef för arbetsmarknad & kompetensutveckling. Vi kan samarbeta och utveckla verksamheten, vilket bland annat ger oss möjligheter att bromsa de ökande kostnaderna för försörjningsstöd.

 

Förslaget som kommunstyrelsen antog idag, onsdagen den 1 april, innebär att avdelningen arbetsmarknad & kompetensutveckling bryts ut från kommunledningsförvaltningen, och ekonomiskt bistånd bryts ut från socialförvaltningen. Verksamheterna samlas från den 1 juli 2020 i arbetsmarknadsförvaltningen, som får en egen nämnd, arbetsmarknadsnämnden. Kommunstyrelsens förslag till beslut ska vidare till kommunfullmäktige.

 

I arbetsmarknadsförvaltningen kommer ingå

  • Komvux, inklusive Grundvux, Lärvux och Lärcenter.
  • SFI
  • Yrkeshögskolan
  • Arbetsmarknadsenheten
  • Ekonomiskt bistånd
  • Mottagning och introduktion av flyktingar/anhöriginvandring

 

- Med den här organisationen kan vi arbeta mer snabbfotat och lyhört för medborgarna. Det blir lättare att samordna insatser som till exempel ekonomiskt bistånd och arbetsmarknadsinsatser. Vi har dessutom mycket att vinna på att koppla på vår vuxenutbildning i helhetstänket. Jag tror mycket på den här lösningen och känner att vi kommer utveckla en riktigt bra verksamhet, fortsätter Jan-Ole Engkvist.

 

Åtgärder och självförsörjning

Lars Johnsson, (M) kommunstyrelsens ordförande:

- Vi behöver bli tydligare med att det är arbetslinjen som gäller, och att självförsörjning är målet för alla. Därför är det viktigt med en samlad organisation så att de som hanterar ekonomiskt bistånd också har verktygen för att erbjuda en väg till självförsörjning.

 

Lena Wallentheim, (S) kommunstyrelsens andre vice ordförande:

- Det är alltid viktigt att vi i kommunen organiserar oss rätt, så att vi så snabbt som möjligt kan hjälpa den enskilde. Med en arbetsmarknadsförvaltning får vi en smidig organisation som samlat kan hjälpa medborgarna med olika åtgärder, speciellt nu med tanke på den väntade höga arbetslösheten.