Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Bidrag från EU:s sammanhållningspolitik till insatser mot coronaviruset

Enligt ett nytt investeringsinitiativ från EU-kommissionen ska EU:s strukturfonder stå i centrum i kampen mot de konsekvenser som orsakas av den nuvarande pandemin. EU-kommissionen föreslår att 37 miljarder euro inom ramen för sammanhållningspolitiken ska anslås till kampen mot Coronavirus-krisen.

Presskonferens med Ursula von der Leyen, Margrethe Vestager och Valdis Dombrovskis den 13 mars 2020.

Europeiska kommissionen 2020

Nytt investeringsinitiativ

EU-kommissionens ordförande, Ursula von der Leyen, meddelade under en presskonferens Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. den 13 mars att EU-kommissionen vill omdirigera strukturfonderna till att hjälpa medlemsländerna ur krisen. Detta nya investeringsinitiativ syftar till att använda bidrag från EU:s sammanhållningspolitik för att kort- och långsiktigt hjälpa medlemsländerna att bekämpa och återhämta sig från konsekvenserna av coronaviruset.

- Coronavirus-pandemin är en prövning för oss alla, säger EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen.

Strukturfonderna

Ett förslag är att använda strukturfondernas kassareserver, vilket skulle innebära att 37 miljarder euro direkt blir tillgängliga för de berörda staterna. Dessa 37 miljarder ingår i EU:s budget för perioden 2014-2020.


Solidaritetsfonden

Dessutom föreslår kommissionen att tillämpningsområdet för EU:s solidaritetsfond utvidgas så att det även omfattar en folkhälsokris, för att vid behov kunna använda fonden för de hårdast drabbade medlemsländerna. Upp till 800 miljoner euro finns tillgängliga 2020.

Mer information

Sammanhållningspolitiken är EU:s viktigaste investeringsverktyg för att skapa tillväxt och sysselsättning lokalt och regionalt i Europa. Syftet är att minska regionala skillnader och ojämlikheter inom EU. Investeringarna står för en tredjedel av EU:s totala budgetram (351,8 miljarder euro) och genomförs via exempelvis Europeiska regionala utvecklingsfonden och Europeiska socialfonden. EU-kommissionens hemsida om sammanhållningspolitiken Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..