Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

En ny satsning på demokrati i Europa

I den här artikelserien kan du läsa mer om den nya EU-kommissionens prioriteringar och de tilltänkta politiska verktygen för att uppfylla målen. I detta avsnitt presenteras kommissionens sista prioritering: En ny satsning på demokrati i Europa.

Europaparlamentets plenumsammanträde

Europaparlamentet

Stärka européernas röst i beslutsprocessen

EU-kommissionens sjätte och sista prioritering inriktar sig på den medborgerliga delaktigheten i det politiska beslutsfattandet. För att stärka européernas röst i beslutsfattandet föreslår kommissionen att privatpersoner ska kunna förmedla sina åsikter vid en konferens om Europas framtid. Här ska medborgare, civilsamhället och EU-institutioner samlas för att diskutera, formulera och tycka till om EU:s framtidsarbete.

- Det rekordhöga valdeltagandet i 2019 års val till Europaparlamentet visar att vår demokrati är livskraftig. Vi måste hörsamma denna uppmaning genom att ge européerna en starkare roll i beslutsfattandet, säger Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande.

Ökad makt till Europaparlamentet

Kommissionen föreslår också att Europaparlamentet ska få initiativrätt till att lägga lagförslag. I dagsläget har endast EU-kommissionen initiativrätt. Som en del i arbetet för att stärka dialogen mellan kommissionen och Europaparlamentet föreslår kommissionen ett införande av återkommande frågestunder och debatter med kommissionärer i Europaparlamentet. Prioriteringen innehåller även förslag på institutionella förändringar. Man föreslår bland annat:

  • ett införande av fullständig medbeslutanderätt för Europaparlamentet på alla policyområden
  • att man frångår kravet på enhällighet för frågor inom klimat-, energi-, social- och skattepolitik
  • en förändring av processen med toppkandidater, så kallade Spitzenkandidaten, som är det system där varje politisk grupp i parlamentet nominerar sin kandidat till ordförandeposten för EU-kommissionen.


Motverka yttre påverkan

Slutligen meddelar kommissionen att man tänker ta fram en europeisk handlingsplan för demokrati, med lagstiftningsförslag och regler som ska syfta till att sätta stopp för yttre inblandning i Europaparlamentsvalen.

Mer information

Du kan läsa mer om prioriteringen “En ny satsning på demokrati i EuropaEU-kommissionens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.