Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Främjande av vår europeiska livsstil

I den här artikelserien kan du läsa mer om den nya EU-kommissionens prioriteringar och de tilltänkta politiska verktygen för att uppfylla målen. I detta avsnitt presenteras kommissionens fjärde prioritering: främjande av vår europeiska livsstil.

Främjande av vår europeiska livsstil

EU-kommissionen

Stärka rättsstatsprincipen

Denna prioritering innehåller många olika delar. I sin helhet inrymmer denna prioritering att stärka rättsstatsprincipen, det vill säga premissen om att alla står lika inför lagen, och EU:s grundläggande värden. Stärkandet av rättsstatsprincipen kan ske genom inrättandet av en europeisk rättsstatsmekanism som ska ta fram objektiva årliga rapporteringar om den europeiska situationen av rättsstatsprincipen i medlemsländerna. Rapporteringen ska genomföras av kommissionen men ske i samarbete med nationella myndigheter. Rapporteringen har som syfte att stärka tilliten mellan medlemsländerna.


Modernisera asylsystemet

- Vi måste modernisera vårt asylsystem. Ett gemensamt europeiskt asylsystem måste vara just det – gemensamt, säger Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande.

Kommissionen lägger också stor vikt vid migrationspolitiken och vill föreslå en ny migrations- och asylpakt. I detta avseende vill kommissionen både stärka de yttre gränserna och modernisera asylsystemet. För att stärka de yttre gränserna betonar kommissionen samspelet mellan att stärka den europeiska gräns- och kustbevakningsbyrån samt att ge tillräckligt med stöd till de medlemsländer som belastas extra mycket på grund av sin plats på världskartan. Genom dessa åtgärder vill von der Leyen "återgå till ett fullt fungerande Schengenområde med fri rörlighet" för att öka EU:s välstånd.


Förbättra ungas möjligheter

Kommissionens prioritering inriktar sig också på ett ökat utvecklingssamarbete med syfte att förbättra möjligheterna för de unga i ursprungsländerna, genom bland annat investeringar i utbildning och hälsa.


Ökad makt till den europeiska åklagarmyndigheten

Avslutningsvis vill kommissionen driva en effektiv linje mot grov brottslighet och terrorism genom att tillföra större befogenheter till den europeiska åklagarmyndigheten (EPPO).

Mer information

Du kan läsa mer om prioriteringen ”Främjande av vår europeiska livsstil” på EU-kommissionens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..