Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2020-03-20 14.14

Kommunen planerar för uthållighet

Coronaviruset skapar ett besvärligt läge i hela samhället och Hässleholms kommun tar situationen på stort allvar.
– Det kommer att krävas att vi alla, både som medborgare och medarbetare, tar ansvar, planerar för uthållighet och är flexibla, säger Bengt-Arne Persson, kommundirektör.

Flera verksamheter är påverkade av sjukfrånvaro, även om det i dagsläget inte råder någon kritisk personalbrist. Utifrån att läget snabbt kan förändras, planerar kommunen långsiktigt för att kunna omfördela personal och prioritera att samhällsviktiga verksamheter påverkas så lite som möjligt.

 

- Jag hoppas att våra medarbetare har förståelse för situationen och vill ställa upp på att arbeta med andra arbetsuppgifter och på andra arbetsplatser än vad man gör i normalläget. Jag har stort förtroende för den kompetens som finns i våra verksamheter, och nu måste vi kraftsamla för att klara utmaningarna tillsammans, säger Bengt-Arne Persson.

 

Med omsorg för riskgruppen

Omsorgsförvaltningen är en av de förvaltningar som påverkas mest av coronaviruset utifrån hygienrutiner, sjukfrånvaro och stränga restriktioner för besök. Äldre är en särskilt utsatt riskgrupp, och det är därför extra viktigt att personalen inte går till jobbet om man känner sig det minsta sjuk.

 

- Vi känner med dem som just nu inte kan träffa sina anhöriga på grund av att de inte kan besöka våra boenden. Samtidigt vill vi tacka för all förståelse - åtgärderna vi har vidtagit är för att skydda våra äldre från smittspridning. Jag vill även berömma våra medarbetare som gör ett fantastiskt arbete för att våra brukare ska påverkas så lite som möjligt utifrån situationen, säger Anneli Larsson, förvaltningschef för omsorgsförvaltningen.

 

Omställning för gymnasieskolan

Kommunen arbetar efter Folkhälsomyndighetens och andra expertmyndigheters rekommendationer. Det innebär bland annat att förskola och grundskola i nuläget är öppna, medan gymnasieskolan kommer att ha distansundervisning.

 

–Våra medarbetare gör ett beundransvärt arbete trots utmaningar med stor frånvaro för både barn, elever och personal i förskola och grundskola. Gymnasiets personal ställer nu om till distansundervisning med stort engagemang, säger Rolf Bengtsson, förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.

 

Håll dig uppdaterad!

Läget kan snabbt komma att förändras. Se mer detaljerad sammanställning av vilka verksamheter som berörs och följ löpande uppdateringar här via kommunens webbplats.