Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Skogsvårdsarbete Belebacken

Nu arbetar vi med att röja och gallra vid Belebacken, området som ligger innanför Belevägen och Gamla vägen. Arbetet utförs av Sydved och syftet är förutom den generella skogsvården att skapa en ökad trygghetskänsla för boende och motionärer.

Arbetet är redan påbörjat och kommer att pågå nu under våren 2020.


-Vi tar alltid största möjliga hänsyn till boende, friluftsliv och naturvård. För allas säkerhet är det viktigt att respektera varningsskyltar och tillfälliga avstängningar som finns.

Beskrivande bild över området Belebacken

Belebacken