Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Ett Europa rustat för den digitala tidsåldern

I den här artikelserien kan du läsa mer om den nya EU-kommissionens prioriteringar och de tilltänkta politiska verktygen för att uppfylla målen. I detta avsnitt presenteras kommissionens tredje prioritering: ett Europa rustat för den digitala tidsåldern.

Teknik

Pexels.com

Satsningar inom digital teknik

Den tredje politiska prioriteringen som kommissionen har valt att lyfta är satsningar inom digital teknik. Kommissionen vill bland annat investera i högpresterande datorsystem för datadelning och dataanvändning, samt utveckla gemensamma standarder för EU:s 5G-nät. Investeringar i artificiell intelligens (AI) ingår också i kommissionens prioritering. AI-investeringar planeras genomföras inom budgetramen samt genom större användning av offentlig-privata partnerskap. Man vill också åstadkomma teknisk suveränitet inom centrala teknikområden och skapa möjligheter för nästa generations teknikjättar.

- Jag vill att Europa ska bli ambitiösare genom att ta tillvara de möjligheter som den digitala tidsåldern ger, inom säkra och etiska gränser, säger Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande.

 

Konsekvenser av artificiell intelligens (AI)

EU-kommissionen vill se till att effekterna av AI följer mänskliga värderingar och etiska principer. Kommissionen vill därför lagstifta om en samordnad EU-strategi redan inom kommissionens första 100 arbetsdagar. Därutöver vill man implementera en ny rättsakt för digitala tjänster som ska behandla säkerhets- och ansvarsregler kring digitala plattformar.


Utbildning inom digitala färdigheter

Digital utveckling menar kommissionen är central för att moderna innovationsprocesser ska ta form och lyfter dessa som viktiga redskap för att hantera nutida och framtida samhällsproblem. För att stödja denna utveckling vill kommissionen främja utbildning inom digitala färdigheter för ungdomar och vuxna och göra det mer lättillgängligt att ta del av utbildning, genom till exempel ökad användning av nätkurser. Därtill stödjer kommissionen också Europaparlamentets förslag om att tredubbla budgeten för Erasmus+.

Mer information

Du kan läsa mer om prioriteringen "ett Europa rustat för den digitala tidsåldern" på EU-kommissionens hemsida Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..