Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Så påverkas kommunens verksamheter med anledning av coronaviruset

Hässleholms kommun följer kontinuerligt myndigheternas rekommendationer kring coronaviruset och planerar för att samhällsviktiga verksamheter ska ha uthållighet över tid. Kommunens verksamheter påverkas just nu på olika sätt.

- Vårt fokus är att upprätthålla en god service, trots den påverkan vi nu ser i hela samhället av coronaviruset. Vi planerar för att ha en beredskap när det gäller prioriterade verksamheter och ett eventuellt större personalbortfall. Vi tittar även på hur vi kan minska risken för smittspridning i vår kommun när det gäller evenemang och möten, säger Bengt-Arne Persson, kommundirektör.


Digital medborgarservice

För att minska risken för smittspridning ska fysiska möten undvikas och ersättas med digitala kontaktvägar om möjligt. I första hand når du kommunens verksamheter via telefon och e-post, och samlad information finns på hassleholm.se.

Medborgarservicen på filialbiblioteken är pausad tills vidare, men samhällsvägledare finns fortfarande tillgängliga i Stadshuset tills andra besked ges.

Skarp avrådan från besök på kommunens boenden

För att skydda våra äldre, som är en särskilt utsatt riskgrupp för coronaviruset avråds mycket bestämt från alla besök på omsorgsförvaltningens boenden. Restauranger och matsalar på äldreboenden kommer att stängas för besökare.

 

Distansundervisning och inställd utbildning

Vårdnadshavare med barn i avgiftsfri allmän förskola uppmanas att inte lämna sina barn på förskolan. Anledningen är att personalresurserna behöver prioriteras till de barn vars vårdnadshavare arbetar eller studerar.

Gymnasieskolan, SFI, Komvux och Yrkeshögskolan kommer att ställa om till distansutbildning från och med den 19 mars och tills vidare. All verksamhet ställs in på särskild utbildning för vuxna, Norra station, arbetsmarknadsenheten och kulturskolan.

Förskola och grundskola håller öppet i stort sett som vanligt. Eventuella avvikelser meddelas till berörda vårdnadshavare.

Inställda kulturevenemang

Vissa kulturevenemang är inställda eller flyttade, och fler kan komma att ställas in med kort varsel. Bland annat är Hovdala Medeltidsdagar med Rikstornering inställda. Håll dig uppdaterad via arrangörens webbplats och sociala medier.

Evenemang som påverkas av coronaviruset

Interna rutiner för minskad smittspridning

För att minska risken för smittspridning har kommunen vidtagit åtgärder internt. Fysiska möten som inte är nödvändiga ska undvikas och ersättas med digitala möten där det är möjligt. Det avråds också från resor, studiebesök och konferenser som inte är nödvändiga just nu. De medarbetare som har möjlighet att arbeta på distans kommer att överväga detta tillsammans med sin chef.

- Vi understryker vikten av att stanna hemma om man är sjuk, tvätta händerna noga och ofta samt hosta och nysa i armvecket. Tillsammans minskar vi risken att sprida smittan, säger Bengt-Arne Persson.


Läget kan snabbt komma att förändras och då tar kommunen nya beslut. Se mer detaljerad sammanställning av vilka verksamheter som berörs och följ löpande uppdateringar här via kommunens webbplats.