Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

En europeisk grön giv

I den här artikelserien kan du läsa mer om den nya EU-kommissionens sex prioriteringar och de tilltänkta politiska verktygen för att uppfylla målen. I detta avsnitt presenteras kommissionens första prioritering: En europeisk grön giv.

Växt

pexels.com

Europa ska bli världens första klimatneutrala världsdel

Genom den europeiska gröna given har EU-kommissionen satt som främsta mål att Europa ska bli världens första klimatneutrala världsdel till år 2050. För att uppnå detta föreslår kommissionen en grön investeringsplan.

Vi är på väg att uppfylla våra ambitiösa mål i Parisavtalet och målen för 2030. Men vi måste gå längre och öka takten om vi menar allvar med att bli klimatneutrala till 2050, säger Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande.

I planen ingår förslaget om att avsätta en biljon euro i hållbara investeringar under perioden 2021-2027. Detta föreslås finansieras genom:

  • EU:s budget
  • Europeiska investeringsbanken
  • InvestEU, som är ett samlingsprogram för Europeiska fonden för strategiska investeringar och 13 andra EU-finansieringsinstrument för investeringsstöd.

 

Rättvis övergång till ett klimatsmart samhälle

En central del i planen är förslaget om en rättvis övergångsmekanism. Detta förslag är tänkt att öronmärka 100 miljarder euro under 2021-2027 till de regioner som kommer att få det extra svårt under den gröna omställningen. Det avser främst regioner som idag är ytterst beroende av fossila bränslen och som via denna sektor sysselsätter en stor del av befolkningen.

 

Europas nya tillväxtstartegi

Sammantaget menar von der Leyen att den gröna given är Europas nya tillväxtstrategi, som genom omfattande investeringar inom teknologi och hållbara lösningar ska kunna skapa nya innovationer och nya jobb som både kommer företag och människor till gagn.

Mer information

Mer information om den europeiska gröna given finns på EU-kommissionens hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.