Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

En ekonomi för människor

I den här artikelserien kan du läsa mer om den nya EU-kommissionens sex prioriteringar och de tilltänkta politiska verktygen för att uppfylla målen. I detta avsnitt presenteras kommissionens andra prioritering: En ekonomi för människor.

En ekonomi för människor

EU-kommissionen

Stärka den ekonomiska tillväxten

EU-kommissionens andra prioritering inriktar sig på samspelet mellan den ekonomiska och sociala dimensionen i EU. Här vill kommissionen stödja och förbättra företagsklimatet i EU, med fokus på små och medelstora företag, för att stärka den ekonomiska tillväxten.

 

Investeringsplanen

I enlighet med Investeringsplanen för Europa vill kommissionen fortsätta främja investeringar inom EU för att skapa nya jobb. Kommissionen betonar även ett fördjupat EMU-samarbete i syfte att samordna EU-ländernas ekonomi, för att ge länderna möjlighet till att kunna genomföra omfattande sociala reformer och rusta sig inför framtida kriser.

- Vår befolkning och våra företag kan inte utvecklas om inte ekonomin arbetar för dem. Det här är vad vår sociala marknadsekonomi handlar om, säger Ursula von der Leyen, EU-kommissionens ordförande.

Den sociala pelaren

Inom den sociala aspekten så vill kommissionen lägga fram en handlingsplan för att uppfylla riktlinjerna inom den europeiska pelaren för sociala rättigheter. Den sociala pelaren, som den informellt kallas, är ett politiskt EU-program som riktas mot befolkningens sociala rättigheter. Den bygger på 20 principer indelat i tre kategorier:

  • lika möjligheter och tillgång till arbetsmarknaden
  • rättvisa arbetsförhållanden
  • socialt skydd och inkludering.

Principerna, som fastslogs 2017, utgör ännu inte europeisk lag utan är i dagsläget formulerat som en politisk förklaring med sociala åtaganden som EU:s institutioner och medlemsstater gemensamt ska förverkliga.