Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Coronaviruset - vad gör EU?

EU genomför flera olika insatser med anledning av coronavirusutbrottet (covid-19). Vilka åtgärder vidtar EU och vilket mandat har EU inom hälso- och sjukvårdsfrågor?

EU-kommissionen

EU-kommissionen

EU-kommissionen

EU-kommissionen arbetar på alla fronter för att stödja och samordna medlemsländernas insatser mot coronavirusutbrottet (covid-19). Kommissionen vidtar också åtgärder för att lindra utbrottets socioekonomiska effekter. Arbetet innefattar löpande samverkan med EU:s medlemsländer för att dela information, uppskatta behoven och se till att hela EU agerar samordnat.


Smittskyddsmyndigheten

Till sitt förfogande har EU-kommissionen smittskyddsmyndigheten ECDC (European Centre for Disease Prevention and Control) som ligger i Stockholm och som arbetar med att:

  • ge vetenskapliga råd
  • analysera hot och data
  • hjälpa medlemsländerna på olika sätt för att förhindra smittspridning

När det gäller covid-19 är kommissionens och ECDC:s roll att, i nära dialog med medlemsländerna, ta fram riskbedömningar och rekommendationer. Som stöd till EU-ländernas folkhälsoberedskap publicerar ECDC varje dag aktuella uppgifter om smittspridningen i världen och undersöker vilka nya åtgärder som behöver vidtas.


Toppmöten

Medlemsländernas regeringschefer träffas för att diskutera coronaviruset under extrainsatta videokonferenser och även hälsoministrarna träffas under extrainsatta möten i hälso- och sjukvårdsrådet. EU:s hälsosäkerhetskommitté, med representanter från EU:s samtliga medlemsländers folkhälsomyndigheter, representanter från EU-kommissionen och ECDC samt WHO har regelbundna webmöten om covid-19. Här diskuteras exempelvis reseråd och åtgärder vid flygplatser och andra inreseställen, medicinska motåtgärder, samt laboratorie- och diagnoskapacitet.


Ekonomiska effekter

Utöver medicinska insatser koordinerar EU-kommissionen den ekonomiska riskhanteringen av coronaviruset på EU-nivå. För närvarande arbetar man bland annat med att minska de ekonomiska effekterna av epidemin, genom att förenkla EU-investeringar i hälso- och sjukvårdssystemen, små och medelstora företag, arbetsmarknaderna och andra utsatta delar av medlemsländernas ekonomier.


Vad får EU göra?

Hälso- och sjukvård är inte en EU-kompetens, utan EU har en så kallad ”stödjande befogenhet” inom detta område. Med andra ord är det medlemsländerna själva som organiserar sin hälso- och sjukvård och EU:s roll är att stödja, samordna eller komplettera medlemsländernas åtgärder.


När det kommer till ”gränsöverskridande hälsohot”, såsom pandemier har EU:s roll stärkts under de senaste 15 åren. Den europeiska smittskyddsmyndigheten ECDC etablerades år 2005, i efterspelen av SARS-epidemin, då man identifierade ett behov av en bättre europeisk koordinering gällande bevakning av och åtgärder mot smittsamma sjukdomar. 2013 förstärktes EU-kommissionens roll gällande ”allvarliga gränsöverskridande hot mot människors hälsa”, med ett formellt beslut, som bland annat formaliserade hälsosäkerhetskommittén som träffas regelbundet och mer frekvent under pågående utbrott.