Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2020-03-13 av Hanna Gardell

Skarp avrådan från besök på äldreboenden

För att skydda våra äldre, som är en särskilt utsatt riskgrupp för coronaviruset, avråds nu mycket bestämt från alla besök på omsorgsförvaltningens boenden.

Besök som av något skäl ändå måste genomföras får inte ske i gemensamma utrymmen. Personalen kommer i möjligaste mån att hjälpa till med att arrangera digitala möten, exempelvis via Skype eller Facetime, för att tillgodose behovet av sociala kontakter.

 

Om du som anhörig har frågor kontaktar du chefen för det aktuella boendet.