Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2020-03-10 09.44

Tyck till om arbetet med nya stambanor i Skåne!

Nu har du möjlighet att påverka det fortsatta planeringsarbetet för nya stambanor. Under perioden 16 februari till 17 mars bjuder Trafikverket och projekt Hässleholm-Lund in till sitt första samråd. Välkommen på öppet hus och information om projektet idag den 10 mars i Hässleholm.

Flygfoto på skog med järnvägsspår där ett tåg passerar.

Ta chansen att tycka till om projekt Hässleholm - Lund under samrådstiden som pågår mellan den 17 februari och 16 mars. Foto: Kasper Dudzik

Dubbelspårig järnväg för snabba tåg mellan Hässleholm och Lund

Projekt Hässleholm-Lund är en första sydlig del i anläggandet av en helt ny stambana avsedd för persontrafik mellan Stockholm-Malmö. Mellan Hässleholm och Lund planerar Trafikverket för en cirka 70 km lång ny dubbelspårig järnväg med hastigheten 320 km/h för fjärrtåg och 250 km/h för snabba regionaltåg. I arbetet ingår även etablerandet av stationslägen i Lund och Hässleholm. Planerad byggstart är någon gång under perioden 2027-2029.


Lokaliseringsutredning

Projekt Hässleholm-Lund befinner sig just nu i ett av de tidigaste planeringsskedena vid byggandet av ny järnväg; lokaliseringsutredning. Det är ett omfattande arbete som påbörjades sommaren 2019, och förväntas vara färdigt våren 2022. Under utredningen undersöker Trafikverket olika lämpliga sträckningar, så kallade korridorer, för den nya järnvägen. I det arbetet behöver Trafikverket ta hänsyn till flertalet aspekter, bland annat naturmiljö, kulturmiljö, viktiga samhällsfunktioner, kostnad och byggbarhet.


Dina synpunkter efterfrågas

En viktig del i lokaliseringsutredningen är samråd, som ingår i den demokratiska processen. Samråd ger Trafikverket möjligheten att få in synpunkter och kunskap som kan påverka de val som görs i lokaliseringsutredningen. Det första samrådet under lokaliseringsutredningen genomförs under perioden 16 februari-17 mars 2020.


Öppet hus i Hässleholm

I samband med samrådet arrangeras fyra öppna hus-tillfällen i Lund, Eslöv, Höör och Hässleholm. Där kommer Trafikverkets personal att berätta om varför nya stambanor behövs, vad projekt Hässleholm-Lund är för något och förklara arbetsprocessen framåt. Kommunen kommer också ha medarbetare på plats.


Trafikverkets öppet hus i Hässleholm kommer att vara den 10 mars på Hässleholms tekniska skola.