Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Postadress

Hässleholms kommun

Stadshuset
281 80 Hässleholm

Kommunens växel:

0451-26 70 00

Organisationsnr: 212000-0985

Socialförvaltningen

Postadress

Hässleholms kommun

Socialförvaltningen

281 80 Hässleholm

Socialförvaltningens reception:

0451-26 87 00

Mottagningsenhetens telefon:

0451-26 70 50

Skicka ett meddelande till:

  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Polisen utför trygghetsmätning i kommunen

Känner du dig trygg i ditt bostadsområde? Är du orolig för att vistas ute på kvällarna? Nu genomför polisen i region Syd en lokal trygghetsmätning i Hässleholms kommun.

Ta chansen att säga ditt!

Med start den 2 mars skickas enkäter ut till ett slumpmässigt urval av medborgare i åldern 16-85 år för att polisen och kommunen ska få större kunskap om vad medborgarna har för uppfattning kring trygghet i sin boendemiljö.


Svaren är viktiga Hässleholms kommun, för att vi på bästa sätt ska kunna planera och utveckla vårt brottsförebyggande arbete tillsammans och andra med andra samverkanspartners.


Om du är en av dem som fått enkäten ber vi dig att svara och därmed ta chansen att påverka vårt arbete. Det är viktigt med så många svar som möjligt.