Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Information om skola och förskola med anledning av corona

Uppdaterad: 2020-03-17. Barn som har avgiftsfri förskola, som exempelvis allmän förskola, ska vara hemma från och med den 17 mars. Öppna förskolan och Kulturskolan håller stängt från 16 mars. Anledningarna är att samla resurser till de barn och elever som har vårdnadshavare som arbetar eller studerar.

Friska barn och elever ska gå till förskola och skola som vanligt. Lindriga luftvägsinfektioner såsom snuva, halsont, hosta, andningssvårigheter (med eller utan feber) ska tas på stort allvar, och barn, elever och personal ska vara sjukfrånvarande minst två dagar efter att symtomen har upphört. Det är viktigt att fortsätta med en god handhygien.

 

Hässleholms kommuns skolor och förskolor tillämpar Folkhälsomyndighetens rekommendation när det gäller spridning av coronavirus. Vi är medvetna om att situationen snabbt kan förändras och har därför en god beredskap och kommer då att följa Smittskydd Skånes rekommendationer om hantering.

 

Barn i allmän förskola ska vara hemma

Från och med tisdagen den 17 mars ska barn som har avgiftsfri placering inte vara på förskolan eftersom de har en vårdnadshavare hemma. Förskolans personal behöver fokusera på de barn som har vårdnadshavare som arbetar eller studerar.

Kommunen kommer att informera om när förskolorna är redo att ha igång verksamhet som vanligt igen.


Öppna förskolan och Kulturskolan håller stängt

Från och med måndagen den 16 mars är Öppna förskolan och Kulturskolan stängda tillsvidare för att minska risken att sprida vidare coronavirus.


Den som har lindriga förkylningsbesvär ska sjukanmäla sig

Det finns inga andra besked från Folkhälsomyndigheten än att barn och elever som är friska ska gå till skolan. Men vi ber er att ta lindriga tecken på luftvägsinfektioner, såsom snuva, halsont, hosta, andningssvårigheter (med eller utan feber) på stort allvar. Barn, elever och personal ska vara sjukfrånvarande minst två dagar efter att symtomen har upphört. Det är viktigt att fortsätta med en god handhygien.


Vi vill påminna om att det i förskola och skola råder sekretess och vi kommer därför inte att kommentera eventuella enskilda fall, såväl gällande barn som elever och medarbetare. Det är viktigt att alla hjälps åt med att inte röja enskildas identitet eller att sprida obekräftade uppgifter. Vilka eventuella skolor det berör kommer Hässleholms kommun således inte att kommunicera.


Det är patientsekretessen som gäller och alla som berörs kommer att bli kontaktade och få enskild information.


Samlad information om covid-19 i Hässleholms kommun

Samlad information från kommunen om Corona hittar du på www.hassleholm.se/coronavirus Länk till annan webbplats. där hittar du också frågor och svar om skola och förskola.


Är du inte sjuk utan bara är orolig och har frågor hänvisas till 113 13 och www.1177.se Länk till annan webbplats.. Detta för att hålla linjen 1177 öppen för de som upplever symptom.


Om du varit i kontakt med någon som konstaterats smittad ska du lita på att du blir kontaktad av Smittskydd Skåne.


Om Folkhälsomyndighetens rekommendation förändras uppdateras denna information.

Kommentarer
Stängd för fler kommentarer