Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Skogsvårdsarbete i Sösdala

Kommunen ska gallra och röja i några av naturområdena i Sösdala enligt kommunens miljöanpassade skogsbruksplan. Bland annat tas de granar bort som är skadade av granbarkborrar. – Detta är ett viktigt arbete för att bevara naturvärden, öka möjligheterna till friluftsliv och öka trygghetskänslan hos allmänheten, säger Gunnar Swärdh, naturförvaltare.

Arbetet börjar i mars och kommer att pågå på olika ställen under året.

 

-Vi tar alltid största möjliga hänsyn till boende, friluftsliv och naturvård. För allas säkerhet är det viktigt att respektera varningsskyltar och tillfälliga avstängningar som vi sätter upp i områdena. Säkerhetsavståndet till skogsmaskinerna är 70 meter, säger Gunnar Swärdh.

 

Resterna efter avverkningen blir borttagna där det är praktiskt möjligt nära villaområden och där det behövs för att främja friluftslivet.

 

Miljövård i Vannarödsskogen

Efter rådgivning från Skogsstyrelsen och med bidrag från Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling kommer miljövårdande åtgärder utföras i Vannarödsskogen för att bevara och öka naturvärdena där. Det arbetet startar tidigast i augusti.

Bild på Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutvecklings logotyp. Blå flagga med gula stjärnor i cirkel.