Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

EU-kommissionens sex prioriteringar för 2019-2024

När Ursula von der Leyen förra året valdes till ny ordförande för EU-kommissionen blev hon den trettonde i ledet att tillträda på posten. I den här artikelserien kommer du kunna läsa mer om hennes och EU-kommissionens prioriteringar och de tilltänkta politiska verktygen för att uppfylla målen. I detta första avsnitt presenteras en kort redogörelse över EU-kommissionen och deras uppsättning.

De 28 EU-kommissionärerna 2019-2024

De 28 EU-kommissionärerna 2019-2024

EU-kommissionen

EU-kommissionen är en av EU:s sju institutioner och består av en representant från varje medlemsstat. Kommissionens huvudansvar består i att framställa lagförslag som sedan EU:s två lagstiftande institutioner, Europaparlamentet och ministerrådet, ska ta ställning till. Kommissionens befattningar kan i jämförelse motsvaras av en regering för en stat. Mandatperioden är fem år och väljs med hänsyn till Europaparlamentsvalen med möjlighet till omval.

Ordföranden nomineras i enighet av Europeiska rådet, som inte ska förväxlas med ministerrådet nämnt ovan. Europeiska rådet består av medlemsstaternas regeringschefer och kommissionens ordförande.

 

Ministerrådet består av en företrädare på ministernivå för varje medlemsstat. Vid mandatperiodens slut nominerar Europeiska rådets medlemmar en ordförandekandidat som Europaparlamentet ska ge sitt godkännande till. Röstas förslaget ned ska Europeiska rådet föreslå en ny kandidat inom en månad. De 26 resterande kommissionärerna föreslås av respektive medlemslands regering. Kommissionärerna representerar och företräder EU i sitt arbete och inte sina hemländer.


Prioriteringar för kommande mandatperiod

Ursula von der Leyens och EU-kommissionens politiska riktlinjer under mandatperioden 2019-2024 består av sex prioriteringar:

  • en europeisk grön giv
  • en ekonomi för människor
  • ett Europa rustat för den digitala tidsåldern
  • främjande av vår europeiska livsstil
  • ett starkare Europa i världen
  • en ny satsning på demokrati i Europa


Sveriges EU-kommissionär

Sveriges nuvarande EU-kommissionär är Ylva Johansson från Socialdemokraterna. Hon ansvarar för inrikesfrågor. Ylva Johansson ersatte Cecilia Malmström från liberalerna som var kommissionsledamot i de två senaste EU-kommissionerna, under ordförande Juncker åren 2014-2019 och under Barrosos andra mandatperiod åren 2010-2014.


Mer information

Du kan läsa mer om den Europeiska kommissionen och deras uppdrag på deras hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.