Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Brexit - vad händer nu?

Brexit har nu blivit verklighet och en av EU:s äldsta medlemmar, Storbritannien, har lämnat unionen efter folkomröstningen år 2016. Vad hände och hur ser framtiden ut för Storbritannien och EU?

Folkomröstning

2016 gick Storbritanniens medborgare till vallokalen för att rösta om Storbritanniens framtid i den Europeiska Unionen. Dagen efter skedde det av många oväntade utfallet då 51,9% av valdeltagarna röstade för Brexit och därmed för ett Storbritannien utanför EU.


Period med kriser och konflikter

Under de kommande åren uppstod stora debatter inte bara mellan EU och Storbritannien utan även inom de respektive partierna. I Storbritannien pågick det konflikter mellan det regerande Konservativa partiet och andra politiska partier. Förslag efter förslag röstades ner och ett enat brittiskt parlament verkade vara långt ifrån en verklighet. I valet 2019 i Storbritannien fick det konservativa partiet en klar majoritet och kunde därför säkerställa att Brexit skulle bli av och börja gälla från och med den 31 januari 2020.


Vad händer nu?

Trots att Storbritannien tekniskt sätt har lämnat EU och inte längre anses vara en medlem kommer landet fortfarande kunna dra nytta av vissa av EU:s förmåner, såsom fri rörlighet och handelsavtalen, fram till den 31 december 2020. Det beror på den nya förhandlingsomgången, vilken officiellt började den 1 februari 2020, och som kommer att beröra i princip alla politiska områden som täcktes av EU:s lagar. Politiker från EU och Storbritannien kommer nu att besluta om relationen och samverkan mellan EU och Storbritannien när övergångsperioden är över, dvs. från den 1 januari 2021. Från och med nästa år ska de nya avtal som fastställs börja verka.


Hur ser framtiden ut?

Det finns förhoppningar om att ett nytt starkt samarbete kan påbörjas efter Storbritanniens utträde. Inom tre områden vill EU fokusera sitt samarbete med Storbritannien:

  • Ekonomiska frågor
  • Sektorsfrågor
  • Utrikesfrågor

Mer information

Det går att läsa mer om Storbritanniens utträde ur EU på Europaparlamentets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Storbritannien, soldat

Pexels.com