Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2020-03-09 10.03

Hög vattennivå i Finjasjön – se över din fastighet!

Vattennivån i Finjasjön är hög och som fastighetsägare är det ditt ansvar att ha ett skydd mot eventuell översvämning.

- Som fastighetsägare ska du förbereda dig eftersom läget kan förändras ytterligare med anledning av regnet framöver. Kontakta ditt försäkringsbolag för råd om förberedelser och åtgärder, säger räddningschef Emma Nordwall.

Det är höga vattenflöden på grund av allt regn den senaste tiden, och mark och avrinningsområden är nu mättade. Kommunen mäter därför vattennivån i Finjasjön regelbundet. Mätningen under måndagen den 9 mars visade en vattennivå på 44,63. Vattennivån vid den här tiden på året brukar normalt ligga på 43,4-43,7.


Förebyggande åtgärder för dig som fastighetsägare

Som fastighetsägare är det ditt ansvar att ha ett skydd mot eventuell översvämning.


Exempel på skyddsåtgärder:

  • Lägg ut sandsäckar som stoppar vattnet innan det når byggnader.
  • Se över utrymmen där vattnet kan tränga in, samt flytta möbler och inredning som riskerar att skadas.
  • Undersök möjligheten att hyra eller köpa en egen vattenpump hos exempelvis järnvaruhandlare eller annan aktör.
  • Kontakta ditt försäkringsbolag om du har frågor kring vilka skador som ersätts, och för att få råd om ytterligare förebyggande åtgärder.

Vilket ansvar ligger på dig som enskild?

Om du uppmärksammar en översvämning som är livshotande eller hotar samhällsviktiga funktioner och strukturer ska du ringa 112. I övrigt ansvarar du själv för förebyggande åtgärder för att förhindra översvämning.


Var kan du få stöd och råd kring förebyggande åtgärder?

Den bästa aktören att ringa om det inte är ett akut läge är ditt försäkringsbolag. De kan hjälpa dig med råd och info om åtgärder om något skulle inträffa i din fastighet. Om en översvämning är livshotande eller hotar samhällsviktiga funktioner ringer du 112.


Kan räddningstjänsten hjälpa till med förebyggande åtgärder?

Räddningstjänsten arbetar med olyckor och akuta händelser, och det är inte deras ansvar att säkra enskildas fastigheter eller egendom från vattenskador. När det gäller att förebygga för översvämningar hjälper de endast till genom att sälja sandsäckar. Om en översvämning är livshotande eller hotar samhällsviktiga funktioner ringer du 112 för att nå räddningstjänsten.


Särskild hjälp till dig som bor vid Finjasjön

Du som bor i närheten av Finjasjön kan köpa plastsäckar till sandsäckar på brandstationen i Hässleholm mellan klockan 08.00 och 18.00, varje dag under de kommande veckorna. Plastsäckarna kostar 5 kronor styck och du betalar via faktura. Sand för att fylla plastsäckarna finns att hämta på parkeringen vid Björkvikens badplats.


Begränsat antal vattenpumpar till utlån

Räddningstjänsten i Hässleholm kan också låna ut vattenpumpar till dig som bor vid Finjasjön och som har drabbats av översvämning. Det finns ett begränsat antal pumpar som lånas ut gratis i turordning efter förfrågan, alltså enligt först till kvarn-principen. Du får låna en pump under en begränsad tid tills att du har skaffat en egen pump, maximalt tre dagar.


För att låna en pump behöver du visa legitimation och bevisa att du bor runt Finjasjön.


Vad händer om vattennivån höjs ytterligare?

Om vattennivån i Finjasjön stiger ännu mer och ytterligare åtgärder krävs, kommer det att meddelas här via hassleholm.se.


Informationen uppdateras löpande på denna sida.