Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Välkommet bidrag ska stärka välfärden i Hässleholm

Riksdagen har beslutat att utöka det generella statsbidraget till kommuner och regioner. För Hässleholms kommun innebär det 26,5 miljoner kronor till årets budget.

- Det är ett välbehövligt tillskott till välfärden som oppositionen i riksdagen har fattat beslut om. Det ger oss en viss andhämtning, men det ekonomiska läget är fortsatt tufft inför 2021, säger Lars Johnsson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kärnalliansen med Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna föreslår att det ökade generella statsbidraget ska gå till att stärka välfärden i kommunen redan under 2020. Dock är det inte beslutat hur fördelningen av statsbidraget ska göras.

 

I Hässleholms kommun pågår ett arbete med att se över organisationen för att hantera de ökade kostnaderna för försörjningsstöd och arbetsmarknadsinsatser. Det behövs omgående resurser för att möta bland annat dessa behov.


-Vi är oerhört tacksamma för det ökade statsbidraget. Socialnämnden, som jag har det särskilda ansvaret för, är en del av välfärden för kommunens invånare. Den spänner över en rad olika områden och ska fungera som ett skyddsnät för de mest utsatta och svaga grupperna i samhället, säger Robin Gustavsson (KD).


Stora utmaningar för kommunerna

Kommunsektorn i hela landet står inför mycket stora utmaningar. Det handlar framförallt om den demografiska utvecklingen där både antalet elever i grundskolan och andelen äldre ökar. Ytterligare en utmaning är kostnaden för försörjningsstöd och att få fler i arbete. Dessutom viker det kommunala skatteunderlaget.


- Vi behöver nu fokusera på integration, utbildning, samverkan och företag med ett samlat grepp. Tillsammans behöver vi bygga en hållbar plattform, för att skapa en tryggare kommun. Vi behöver riktade insatser som leder till riktiga jobb, och som bidrar till att fler företag väljer Hässleholms kommun, säger Agneta Olsson Enochsson (L).