Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Möjligt köp av Bullerbyns förskola

Det finns ömsesidigt intresse mellan kärnalliansen (M, KD och L) i Hässleholms kommun och Norlandia förskolor AB om att påbörja ett arbete utifrån Norlandias intresse av att köpa Bullerbyns förskola i Hässleholm.

Norlandia förskolor AB har tagit inledande kontakter med Hässleholms kommun om intresse av att köpa den fastighet där Bullerbyns förskola i Hässleholm (Stattenavägen 33) är belägen, för att fortsatt bedriva förskola.

Kärnalliansen är positiva till att närmare utreda Norlandia förskolors intresse för att köpa och överta Bullerbyns förskola. Det ger en avlastning i kommunens ansträngda investeringsbudget då nuvarande förskola är i stort behov av att ersättas oavsett vem som gör det, säger Stefan Larsson (M), ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Det finns i nuläget ingenting uttalat om tidplan och andra villkor i ett eventuellt köpeavtal. Det är således endast viljeinriktning från både kärnalliansen och Norlandia förskolor som är klarlagd.


Om försäljningen sker måste den innehålla en överenskommelse om att så långt som möjligt tillmötesgå önskemål från barn, vårdnadshavare och personal.

Mer information