Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2020-02-10 17.10

Årets första frukostseminarium om EU-politik

Den 31 januari genomfördes årets första frukost-seminarium med fokus på EU:s sammanhållningspolitik. Temat för dagen var att få veta mer om Europeiska Socialfonden (ESF), kring funktion och formalitet samt vilka effekter ett projekt från fonden kan tänkas skapa.

Information om ESF-finansiering

Europa Direkt inledde seminariet med en beskrivning av EU:s sammanhållningspolitik, vilket innebär att utjämna ekonomiska skillnader mellan regioner i EU. Ämnet lyftes och diskuterades

 

Samuel Löfgren och Anna-Lena Wettergren Wessman från ESF-rådet fortsatte seminariet med en övergripande beskrivning av myndighetens arbetsuppdrag och ändamål. Betoning låg på de bakomliggande principer och styrmekanismer som ESF-finansierade projekt vilar på. Det gavs också en presentation om hur utlysning och ansökan om medel går till samt vilka urvalskriterier som projekt bedöms utifrån.


Minska ohälsan på arbetsplatser

Därefter presenterade Cecilia Tyrberg projektet ”Bryta trenden” som genomförs i Älmhult, Osby och Tingsryd under åren 2017 - 2020.

Projektets huvudsakliga mål är att utveckla en metodik för hälsofrämjande arbete baserat på arbetsplatsnära metoder som leder till en upplevd förbättrad hälsa och att sjuktalen minskar, säger Cecilia Tyrberg, projektledare för "Bryta trenden".

Målgruppen för projektet är anställda inom vård och omsorg, lokallivet och kost. Med hjälp av beviljat ESF-stöd har man fått möjligheten att anordna olika former av workshops, däribland träning på arbetstid, hälsofrukostar och digital stresshantering, vilket har gett positiva effekter på deltagarna. Nästan 700 personer har deltagit i projektet och bland några av de uppnådda mål, som redan kunnat utläsas under den tidiga fasen av uppföljningen, har bland annat varit en halverad korttidsfrånvaro, ökad gemenskap och gladare medarbetare.


Seminariet avslutades med en gemensam diskussion och frågestund, om bl.a. centrala faktorer och omständigheter kring vad som möjliggör att ett planerat ESF-finansierat projekt ska kunna få beviljat stöd, och i slutändan kunna uppvisa lyckade resultat.


Vill du veta mer om EU:s sammanhållningspolitik?

Nästa frukostseminarium äger rum den 28 februari och då är Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF) i fokus. Den 27 mars är temat Interreg och projektledarutbildning. Anmäl dig här till den 28 februarilänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och här till den 27 mars,länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster och håll utkik i vårt kalendarium för uppdateringar om evenemangen. Varmt välkommen!


Amanda Lindblad från Europa Direkt Hässleholm om EU:s sammanhållningspolitik

Amanda Lindblad från Europa Direkt Hässleholm om EU:s sammanhållningspolitik

Projektledare Cecilia Tyrberg om projektet Bryta trenden

Projektledare Cecilia Tyrberg om projektet Bryta trenden