Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2020-02-07 av Emma Ragnarsson

Fortsatt hög vattennivå i Finjasjön

Vattennivån i Finjasjön är nu så hög att kommunen stänger skyddsvallen vid Tormestorps båthamn, vilket innebär att vägen ner mot hamnen också stängs av. Kommunen håller ständig koll på vattennivån för att kunna förbereda eventuella åtgärder.

- Vi har nått en vattennivå som innebär att skyddsvallen behöver stängas. Det är en förebyggande säkerhetsåtgärd, men vi vill påpeka att läget inte är akut ännu. Dock är det viktigt att du fastighetsägare i närheten av Finjasjön är förberedd om läget skulle förändras ytterligare, säger räddningschef Emma Nordwall.


Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare är det ditt ansvar att ha ett skydd mot eventuell översvämning. En skyddsåtgärd kan vara att lägga ut sandsäckar som stoppar vattnet innan det når byggnaderna. Se även över utrymmen där vattnet kan tränga in, samt flytta möbler och inredning som riskerar att skadas. Vänd dig till ditt försäkringsbolag om du har frågor kring vilka skador som ersätts och vilket ansvar du har som fastighetsägare.


Plastsäckar och sand som skydd

Du som bor i närheten av Finjasjön kan köpa plastsäckar till sandsäckar på brandstationen i Hässleholm mellan klockan 08.00 och 18.00, varje dag under de kommande veckorna. Räddningstjänsten tillhandahåller inte sand. Plastsäckarna kostar 5 kronor styck och du betalar via faktura.


Löpande mätningar

Kommunen mäter vattennivån regelbundet och om den stiger ytterligare och andra åtgärder krävs, kommer det att meddelas via hassleholm.se.