Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Välkommen till medborgarservice på biblioteken!

I mars öppnar kommunens medborgarservice på biblioteken i Bjärnum, Hästveda, Sösdala, Tyringe, Vinslöv och Vittsjö. En eftermiddag i veckan kan du träffa en samhällsvägledare och få information om och vägledning i olika kommunala frågor.


– Vi vill göra det lättare för alla medborgare att komma i kontakt med kommunen. Eftersom samhällsvägledarna nu kommer finnas på sex orter, kan fler medborgare få personlig service och hjälp med enklare kommunala frågor, säger Jessica Nilsson enhetschef för medborgarserviceenheten.


I samband med att medborgarservicen på biblioteken öppnar, stänger de servicekontor som har funnits i Hästveda, Sösdala och Vittsjö. Förändringarna är en del i arbetet med att ge medborgarna en ökad, likvärdig och mer lättillgänglig kommunal service.

Det här kan samhällsvägledaren hjälpa dig med

  • Vägledning och information om kommunens verksamheter
  • information till nyinflyttade
  • att hitta rätt handläggare
  • att använda kommunens e-tjänster
  • att skriva ut och fylla i blanketter
  • att lämna in felanmälningar, synpunkter och förslag på kommunens verksamheter.

Här får du hjälp

Bjärnum måndag 14.00 – 17.00
Hästveda måndag 14.00 – 17.00
Sösdala tisdag 14.00 – 17.00
Vittsjö tisdag 14.00 – 17.00
Tyringe torsdag 14.00 – 17.00
Vinslöv torsdag 14.00 – 17.00


Du kan även ringa 0451-26 70 00 och be att få prata med en samhällsvägledare, eller skriva e-post till medborgarservice.


På medborgarkontoret Stadshuset får du hjälp precis som tidigare: måndag, tisdag och torsdag 09.00-16.00 och onsdagar och fredagar 09.00-12.00.

Så förändras medborgarservice

Servicekontoren i Hästveda, Sösdala och Vittsjö stänger för gott, eftersom samhällsvägledarna ska vara tillgängliga på de sex biblioteken. I slutet av februari är kontoren stängda och första veckan i mars öppnar medborgarservice på filialbiblioteken.


Förändringarna är en del i arbetet att skapa ett kontaktcenter i kommunen. Ett kontaktcenter är ett sätt att samla kommunens kontaktvägar till en gemensam väg in. Som boende, företagare eller besökare ska du kunna få svar på enklare frågor direkt. Frågor som kräver specialistkompetens skickar kontaktcenter vidare till handläggare på förvaltningarna. Verksamheten i tätorterna kommer att ingå i kontaktcentret som öppnar under 2020.


– Vi vill ge en ökad, likvärdig och mer lättillgänglig kommunal service. Medborgarna ska bli nöjdare i sin kontakt med kommunen genom att de får svar på sina frågor snabbare, säger Jessica Nilsson enhetschef och projektledare.