Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2020-01-30 14.06

Årets första nämndssammanträde

Barn- och utbildningnämnden har haft decenniets första sammanträde. På dagordningen fanns bland annat information till nämnden om ett pågående partnerskap med förskolor i Estland, kösituationen i förskolan och blöjor i förskolan.

Partnerskap ska ge kunskaper i förskolan

Förskolorna i Sösdala har ingått partnerskap med en förskola i Valga i Estland, Kaseke lasteaed. Syftet är att lära sig mer om digitalisering i förskolan. Målet med samarbetet är att barnen ska producera digitalt material och använda datorn som ett verktyg för lek, kommunikation, film och gemensamma projekt.

 

Det EU-finansierade projektet pågår fram till maj 2021 då deltagarna samlas i Hässleholm för att sammanfatta sina lärdomar. Fram till projektets slut har deltagarna träffats flera gånger, både i Sverige och i Estland. Teman för mötena är bland annat digitalisering i förskolan, digital säkerhet, jämförelse av läroplaner. Emellan mötena möts barn och personal med hjälp av video och videosamtal.

Det är viktigt för verksamhetens och personalens utveckling att det ges möjlighet att delta i erfarenhetsutbyte med andra länder, säger Stefan Larsson, ordförande.

 

Kösituationen inom förskolan

Sammanlagt har Hässleholms kommun drygt 2 700 förskoleplatser. Våren är traditionellt den period då köerna till förskolan brukar vara långa men i år ser det ut att gå jämt ut. Det innebär att de barn som behöver plats får det men inte alla får sitt förstaval.

 

Beslut om blöjor i förskolan

Barn- och utbildningsnämnden beslutade att tillsvidare inte tillhandahålla blöjor i förskolan. Beslutet grundar sig i en rekommendation från Sveriges kommuner och regioner (SKR).