Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Framtidsplan för Hässleholm får ett slutgiltigt ja

Nu har den fördjupade översiktsplanen, även kallad Framtidsplan för Hässleholm, vunnit laga kraft. – Äntligen har vi gått i mål med ett omfattande och långt arbete. Nu har vi en stabil grund att utveckla Hässleholm vidare på, säger Marie Nilsson, tf planchef på kommunen.

Bostäder och parker

Fördjupningen av översiktsplanen (FÖP:en) Pdf, 12 MB. (Pdf, 12 MB) innehåller målbilder av hur staden och kommunen ska utvecklas och se ut i framtiden, bland annat att den ska vara en nationell knutpunkt och tillväxtmotor, växa genom förtätning och låta naturen få ta plats i staden.

Dokumentet tar upp frågor som hur ska staden utvecklas – med bland annat bostäder, parker och verksamhetsområden.

Samhällsutvecklingen går fort och vi som kommun måste följa med för att kunna erbjuda kommuninvånarna bästa möjliga livsmiljöer att bo och verka i, säger Marie Nilsson.

Hon fortsätter:

– Det här betyder att vi har pekat ut Hässleholm C som stationsläge för den planerade nya stambanan. Vi har lagt fast att vi vill bygga blandstad i hela centrum, bostäder med service och handel i bottenvåningarna. Vi ska förtäta verksamhetsområden och bostadsområden inom staden men inte på bekostnad av grönska och parker.


Barn och ungdomar

Marie Nilsson lyfter vikten av att nu kunna arbeta utifrån dokumentet:

– Om FÖPen inte vunnit laga kraft hade den gamla översiktsplanen gällt och där saknas en del av de frågor vi arbetar med idag, som till exempel utveckling av tågtransporter, betydelsen av att stärka folkhälsan och se utvecklingen mer ur barn och ungdomars perspektiv.Framtidsbild över Hässleholm

"Samhällsutvecklingen går fort och vi som kommun måste följa med för att kunna erbjuda kommuninvånarna bästa möjliga livsmiljöer att bo och verka i."

Mer information

Framtidsplanen (FÖPen) godkändes av byggnadsnämnden 10 april 2018 och antogs därefter av kommunfullmäktige 25 juni 2018.

Framtidsplanen har överklagats till förvaltningsrätten, som i början av 2020 meddelade att fler överklaganden inte var möjliga och därmed hade den fördjupade översiktsplanen (FÖP:en) vunnit laga kraft.