Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2020-06-22 09.50

Svenska Europaparlamentariker 2019-2024 - Vänsterpartiet

I den här artikelserien kan du läsa om våra svenska Europaparlamentariker. Vilken ledamot har Buffy vampyrdödaren som favoritserie? Vem äger en biodling? Vänsterpartiets ledamot presenteras här.

Vänsterpartiets Europaparlamentariker

Foto: Europaparlamentet

Vänsterpartiet i Europaparlamentet

Malin Björk

Malin drömde om att bli fotbollsstjärna som barn. Nu beskriver hon sig själv som en aktivist från Göteborg som blev heltidspolitiker 2014.

Mitt engagemang har alltid varit inriktat på internationell solidaritet, social rättvisa, feminism, antorasism och hbtq rättigheter.

Ledamot:

  • Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
  • Delegationen för förbindelserna med Förbundsrepubliken Brasilien
  • Delegationen till de parlamentariska samarbetskommittéerna EU-Kazakstan, EU-Kirgizistan, EU-Uzbekistan och EU-Tadzjikistan samt förbindelserna med Turkmenistan och Mongoliet
  • Delegationen till den parlamentariska församlingen EU-Latinamerika

Suppleant:

  • Utskottet för medborgerliga fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
  • Delegationen för förbindelserna med Mercosur
  • Delegationen för förbindelserna med Sydafrika

Mer information

Europaparlamentet är tillsammans med Europeiska Unionens Råd (även kallat Ministerrådet) lagstiftande institutioner i EU. I Europaparlamentet sitter ledamöter från alla medlemsstater som röstas fram genom val vart femte år. Ledamöter i Europaparlamentet kallas ofta för "MEPs" (Member of the European Parliament).


Alla parlamentets 751 ledamöter delas in efter olika partigrupper. Totalt finns det 7 olika partigrupper, samt en samling grupplösa. Vänsterpartiet – ingår i Gruppen Europeiska enade vänstern/Nordisk grön vänster (GUE/NGL). Läs mer på Europaparlamentets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster