Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2020-06-22 09.47

Svenska Europaparlamentariker 2019-2024 - Miljöpartiet de gröna

I den här artikelserien kan du läsa om våra svenska Europaparlamentariker. Vilken ledamot har Buffy vampyrdödaren som favoritserie? Vem äger en biodling? Miljöpartiets ledamöter presenteras här.

Miljöpartiets Europaparlamentariker

Foto: Europaparlamentet

Miljöpartiet i Europaparlamentet

Alice Bah Kuhnke

Alice har tidigare arbetat bland annat som programledare på SVT och TV4, generaldirektör för Myndigheten för Ungdoms- och Civilsamhällesfrågor (MUCF), samt hållbarhetschef för ÅF. Hon är sportintresserad, särskilt när det kommer till friidrott och handboll. Är en riktig morgonmänniska.

Vice ordförande:

 • Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen

Ledamot:

 • Utskottet för medborgerligas fri- och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet

Suppleant:

 • Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet


Pär Holmgren

Pär har arbetat som meteorolog för SVT i 20 år, och har stort intresse för klimatfrågan som han även skriver och föreläser om runtom i Sverige. År 2012 blev han utnämnd till filosofie hedersdoktor vid Uppsala universitet. Angående klimatfrågan säger han att:

Läget är så akut. Ur ett EU-perspektiv så är det här sista mandatperioden vi har på oss för att ha en väldigt tydlig plan på hur omställningen ska gå till.

Ledamot:

 • Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland

Suppleant:

 • Utskottet för transport och turism
 • Utskottet för jordbruk och landsbygdens utveckling
 • Delegationen för förbindelserna med Förenta Staterna
 • Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina

Mer information

Europaparlamentet är tillsammans med Europeiska Unionens Råd (även kallat Ministerrådet) lagstiftande institutioner i EU. I Europaparlamentet sitter ledamöter från alla medlemsstater som röstas fram genom val vart femte år. Ledamöter i Europaparlamentet kallas ofta för "MEPs" (Member of the European Parliament).


Alla parlamentets 751 ledamöter delas in efter olika partigrupper. Totalt finns det 7 olika partigrupper, samt en samling grupplösa. Miljöpartiet de gröna ingår i Gruppen De gröna/Europeiska fria alliansen (Greens – EFA) i Europaparlamentet. Läs mer på Europaparlamentets hemsida.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster