Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Svenska Europaparlamentariker 2019-2024 - Socialdemokraterna

I den här artikelserien kan du läsa om våra svenska Europaparlamentariker. Vilken ledamot har Buffy vampyrdödaren som favoritserie? Vem äger en biodling? Först ut är Socialdemokraterna.

Socialdemokraternas Europaparlamentariker

Foto: Europaparlamentet

Socialdemokraterna i Europaparlamentet

Erik Bergkvist

Erik har en Doktorsexamen i nationalekonomi från Umeå universitet och beskriver sig själv som en ”Norrlänning som alltid varit intresserad av samhällsfrågor”. Han har Tage Erlander som politisk förebild och Buffy vampyrdödaren som favorit TV-program.

Ledamot:

 • Utskottet för regional utveckling

Suppleant:

 • Budgetutskottet
 • Delegationen till den parlamentariska samarbetskommittén EU-Ryssland
 • Delegationen för förbindelserna med Folkrepubliken Kina


Johan Danielsson

Johan ”brinner för att skapa ordning och reda på den europeiska arbetsmarknaden”. Hans viktigaste frågor är EU:s framtid, sysselsättning och sociala frågor samt demokrati, och Olof Palme är hans politiska förebild.

Ledamot:

 • Utskottet för transport och turism
 • Delegationen för samarbete i norr och för förbindelserna med Schweiz och Norge, till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU–Island och till EES gemensamma parlamentarikerkommitté

Suppleant:

 • Utskottet för Sysselsättning och Sociala Frågor
 • Delegationen för förbindelserna med koreahalvön


Heléne Fritzon

Heléne var Socialdemokraternas toppkandidat i Europaparlamentsvalet 2019. Hennes viktigaste politiska frågor är demokrati, sysselsättning och sociala frågor samt miljö och klimat. Heléne är fembarnsmamma och har en bakgrund som lärare.

Vice ordförande:

 • Gruppen S&D i EU-parlamentet

Ledamot:

 • Utskottet för kvinnors rättigheter och jämställdhet mellan kvinnor och män
 • Delegationen till den gemensamma parlamentariska AVS-EU-församlingen

Suppleant:

 • Utskottet för industrifrågor, forskning och energi
 • Utskottet för kultur och utbildning
 • Delegationen för förbindelser med Sydafrika


Jytte Guteland

Jytte beskriver sig själv som en ”klimatengagerad socialdemokrat […] djurvän [och][…] självklart feminist”. Hon tycker om att åka längdskidor och rida på sin fritid. Hon gillar också ”alla [TV-]serier som driver med politiker”.

Ledamot:

 • Utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
 • Delegationen för förbindelserna med Iran

Suppleant:

 • Utskottet för utrikesfrågor
 • Delegationen för förbindelserna mot Förenta Staterna


Evin Incir

Evin beskriver sig själv som ”Socialdemokrat, feminist och världsmedborgare”. Evin växte upp i Göteborgsförorten Bergsjön, men har sitt ursprung i Turkiet. Hon engagerade sig tidigt i politiska ungdomsförbund och har Olof Palme som förebild.

Vice ordförande:

 • Delegationen för förbindelserna med Palestina

Ledamot:

 • Utskottet för medborgerliga fri-och rättigheter samt rättsliga och inrikes frågor
 • Delegationen till den gemensamma parlamentarikerkommittén EU-Turkiet

Suppleant:

 • Utskottet för utveckling
 • Delegationen till den parlamentariska församlingen för unionen för Medelhavsområdet

Mer information

Europaparlamentet är tillsammans med Europeiska Unionens Råd (även kallat Ministerrådet) lagstiftande institutioner i EU. I Europaparlamentet sitter ledamöter från alla medlemsstater som röstas fram genom val vart femte år. Ledamöter i Europaparlamentet kallas ofta för "MEPs" (Member of the European Parliament).


Alla parlamentets 751 ledamöter delas in efter olika partigrupper. Totalt finns det 7 olika partigrupper, samt en samling grupplösa. Socialdemokraterna ingår i Gruppen Progressiva förbundet av Socialdemokrater (S&D) i Europaparlamentet. Läs mer på Europaparlamentets hemsida. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.