Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2019-12-20 av Emma Ragnarsson

Hög vattennivå i Finjasjön kräver beredskap

Det är hög vattennivå i Finjasjön och stiger den ytterligare kan det påverka närliggande fastigheter.

- Vi är ännu inte är uppe i samma nivåer som under tidigare översvämningar, men vi vill uppmana dem som bor i närheten att se över sina fastigheter på förhand, säger räddningschef Emma Nordwall.

Ditt ansvar som fastighetsägare

Som fastighetsägare är det ditt ansvar att ha ett skydd mot eventuell översvämning. En skyddsåtgärd kan vara att lägga ut sandsäckar som stoppar vattnet innan det når byggnaderna. Se även över utrymmen där vattnet kan tränga in, samt flytta möbler och inredning som riskerar att skadas. Vänd dig till ditt försäkringsbolag om du har frågor kring vilka skador som ersätts och vilket ansvar du har som fastighetsägare.


Plastsäckar och sand som skydd

Du som bor i närheten av Finjasjön kan köpa plastsäckar till sandsäckar på brandstationen i Hässleholm mellan klockan 08.00 och 18.00, varje dag under de kommande veckorna. Räddningstjänsten tillhandahåller inte sand. Plastsäckarna kostar 5 kronor styck och du betalar via faktura.


Skyddsvallen stängs

Kommunen håller ständig koll på vattennivån för att kunna förbereda eventuella åtgärder. Om vattennivån stiger ytterligare kommer man att stänga igen skyddsvallen vid Tormestorps båthamn, vilket då innebär att vägen ner mot hamnen också stängs av.


- Vi har inte nått den kritiska nivån, men vi vill förvarna redan nu för att inte störa stundande julfirande alltför mycket, säger Emma Nordwall.