Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Olika ämnen på årets sista sammanträde

Det var en gedigen dagordning som avslutade året för barn- och utbildningsnämnden. Utöver sedvanlig information till nämnden om aktuella ämnen så fanns det bland annat ett par motioner på dagordningar och föreläggande om legitimerad personal i fritidshem. Nämnden fattade bland annat beslut om ändring av barnomsorgstaxan och att göra det möjligt för personal att köpa matlåda för att minska matsvinnet. Dessutom avhandlades den senaste budgetuppföljningen. Sammanträdet avslutades med en gemensam jullunch.

Kommunens personal kan köpa matlåda för en billig peng

Den mat som inte går åt vid skolbespisningen ska kunna köpas av personalen. Projektet som fått namnet ”Projekt matlådan” eller kliMATlådan ska minska matsvinnet och göra det möjligt för personalen att köpa lunch till en billig peng, det beslutade barn- och utbildningsnämnden idag.

Förutsättningarna är att det är mat som inte går att kyla igen och att det bara handlar om mat som annars skulle slängts. Matlådan kommer att kosta ca. 30 kronor och idén är att medarbetaren har med sig en egen matlåda och att maten äts på eget ansvar samma dag.

 

Förslaget kom in som en motion till kommunfullmäktige och har nu utretts av barn- och utbildningsförvaltningen. I andra kommuner har liknande projekt fungerat väl. Utredningen visar att det kan krävas en omställningsperiod innan förslaget fullt ut kan verkställas och att det är en rimlig målsättning att komma igång inför läsåret 20/21. Frågor som måste klaras ut är prissättningen och betalningsrutiner. 30 kronor per matlåda skulle under 10 månader innebära 150 000 kronor tillbaka till verksamheten.

 

Budgetuppföljningen

November månads uppföljning visar på en något förbättrad prognos jämför med föregående månad. Prognosen, ett totalt underskott på 35 406 tkr, är 1 509 tkr bättre än vad prognosen för oktober. visade.

 

Ändring av barnomsorgstaxan

Barn- och utbildningsnämnden har beslutat att höja barnomsorgstaxan. Skolverket har höjt inkomsttaket till 49 280 kronor per månad från januari 2020. Nämnden har nu beslutat att justera barnomsorgstaxan. Det betyder att taxan höjs med några tior för första, andra och tredje barnet. Fjärde barnet och därefter har gratis barnomsorg.

Läs mer om barnomsorgstaxan

 

Gemensam jullunch avslutade dagen

På Västerskolan serverades eleverna jultallrik och barn- och utbildningsnämnden avslutade året med att äta där tillsammans.