Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2019-12-09 Uppdaterad 2019-12-18 16.15

Ett steg närmare ny stadsdel i Hässleholm

Västra centrum kan bli en ny komplett stadsdel i Hässleholm på 80 hektar. Under onsdagen beslutade miljö- och stadsbyggnadsnämnden att en ny strukturplan ska tas fram för området. – Vi kommer nu närmare ett förverkligande av utbyggnaden av Västra centrum, säger planchef Marie Nilsson.

2500 bostäder

Hässleholms största utvecklingsområde de kommande åren är Västra Centrum med stadsdelarna Norden, Bokeberg, östra T4 och Fredentorp.


– Det kan bli runt 2500 nya bostäder med en varierad bebyggelse, en blandstad för både bostäder och arbetsplatser. Vi kommer att behöva flera parkeringshus både för dem som bor och jobbar i området och för dem som pendlar från en ny centralstation med höghastighetståg i framtiden. Vi kommer att behöva en ny skola, förskola och ett större utbud av service, säger Marie Nilsson.


Locka till inflyttning

Hela området kommer att bli på cirka 80 hektar, vilket kan jämföras med Norden i Hässleholm som är runt 30 hektar.


Norden, som utgör etapp 1, är det område med mest utvecklingspotential i Västra Centrum och större än exempelvis stadsutvecklingsprojekt som Lomma Hamn.

Det kan bli en ny komplett stadsdel nära den nya stationen, som kan locka till mycket inflyttning, en fördubbling av antalet nuvarande hushåll i Västra centrum, säger Marie Nilsson.

Markägare och byggherrar

Den strukturplanen som arbetas fram enligt onsdagens beslut i nämnden ska ge underlag till kommande detaljplaner. Strukturplanen kommer att fungera istället för en arkitekttävling för hela området.


– Nu ska det göras djupare utredningar, till exempel för dagvatten och markföroreningar, som grund för vidare detaljplanearbete, säger Marie Nilsson och fortsätter:


– Arbetet beräknas ta cirka ett år och under processen bjuder vi in fastighetsägare och byggherrar med intresse av att bygga i området. I ett senare skede blir det markanvisning och byggnationen kan ta fart.

 

Kartbild över Västra Centrum i Hässleholm

Västra centrum kan bli en ny komplett stadsdel i Hässleholm på 80 hektar.

Mer information

Miljö- och stadsbyggnadsnämnden har gett uppdrag till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen att det ska tas fram en strukturplan som ska visa hur en ny stadsdel - Västra centrum kan växa fram i Hässleholm, med nya bostäder, skola, serviceutbud och parkeringshus.