Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2019-12-06 av Linn Bendahl

Registrera din vattenbrunn för bättre skydd

Du som har en privat eller samfällighetsägd vattenbrunn kan registrera denna i Brunnsarkivet. På så sätt bidrar du med värdefull information för att ge ett bättre skydd av dricksvattnet. Du bidrar även till underlag för att planera för en hållbar vattenförsörjning.

Brunnsarkivet

Brunnsarkivet är ett nationellt register som används för att identifiera brunnar inom ett område. Genom att registrera din brunn bidrar du med information som är viktig ur många aspekter.

 

Du hittar brunnsarktivet och information om hur du registrerar din brunn här.länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster


När dina närboende vill borra efter vatten eller värme/energi i ditt område har de lättare att ta hänsyn till din brunn om den är registrerad. Likaså när kommunen tar fram översiktsplaner och detaljplaner för ett område, eller vid andra förändringar som påverkar din brunn. Men framförallt, en registrerad brunn ökar chanserna för räddningstjänsten att skydda din brunn om en miljöolycka inträffar i området.

Beredskap mot vattenbrist

De senaste årens torka har inneburit vattenbrist för många privata brunnsägare och kanske även problem med vattenkvaliteten.


Genom att du registrerar din brunn och lämnar information om vattnets kvalitet och kvantitet, bidrar du till att vi gemensamt får bättre kunskap om tillgången och kvaliteten på grundvattnet i olika områden inom kommunen. Det bidrar också till att kunna förbereda utsatta områden för framtida situationer med vattenbrist och fungerar som ett planeringsunderlag för VA-utbyggnad.