Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Maxtaket för barnomsorgstaxan föreslås höjas 2020

Skolverket höjer inkomsttaket för barnomsorgstaxan till 49 280 kronor per månad från januari 2020. Barn- och utbildningsnämnden väntas därför ta beslut den 19 december om att höja barnomsorgstaxan. Om beslutet tas innebär det att taxan kommer att höjas med några tior per barn och månad.

Barnomsorgstaxan föreslås ändras enligt följande

 

Taxa 1 Förskola


Avgiftstak

Maxtaxa

Jfr 2019-års taxa

Barn 1

3 %

1 478 kr

1 425 kr

Barn 2

2 %

986 kr

950 kr

Barn 3

1 %

493 kr

475 kr

Barn 4

Ingen avgift

 

Taxa 1 gäller för

  • Barn från 1 år till höstterminen det år barnet fyller 3 år
  • Barn o.m. höstterminen det år barnet fyller 3 år under perioden juni till augusti fram till övergång till fritidshem
  • Barn i behov av särskilt stöd under perioden juni till augusti

 

Taxa 2 Förskola


Avgiftstak

Maxtaxa

Jfr 2019-års taxa

Barn 1

2,25 %

1 109 kr

1 069 kr

Barn 2

1,50 %

739 kr

712 kr

Barn 3

0,75 %

370 kr

356 kr

Barn 4

Ingen avgift

 

Taxa 2 gäller för

  • Barn o.m. höstterminen det år barnet fyller 3 år under perioden september till maj, som har behov av omsorg utöver allmän förskola, fram till övergång till fritidshem
  • Barn i behov av särskilt stöd som under perioden september till maj har behov av omsorg överstigande 15 timmar per vecka

I taxa 2 har hänsyn tagits till kostnadsfri allmän förskola genom att avgiften reducerats med 25 %


Taxa 3 Fritidshem


Avgiftstak

Maxtaxa

Jfr 2019-års taxa

Barn 1

2 %

986 kr

950 kr

Barn 2

1 %

493 kr

475 kr

Barn 3

1 %

493 kr

475 kr

Barn 4

Ingen avgift

 

Taxa 3 gäller för

  • Barn på fritidshem från 6 år o.m. vårterminen det år då barnet fyller 13 år
  • Barn till arbetssökande och föräldralediga (högst 15 timmar per vecka) från 1 år fram till övergång till fritidshem

Med förskola och fritidshem jämställs pedagogisk omsorg.