Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Festlig kväll med Kulturskolan och prisutdelning

Röda salongen var slutsåld och stämningen var på topp när Kulturskolans elever höll konsert i Kulturhuset. På plats fanns dessutom representanter från barn- och utbildningsnämnden för att dela ut pris för bästa insats och bästa resultat till förtjänstfulla medarbetare och verksamheter.

Alla besökare under kvällen kände sig nog som vinnare. Familj och vänner fyllde salongen och vissa byttes av mellan akt 1 och 2 för att få sig en glimt av sina nära som spelade, sjöng och dansade. Lite extra hedrade var de som fick ta emot pris för bästa insats och bästa resultat 2019 av barn- och utbildningsnämnden.


Förtjänstfulla insatser

Tre nominerade fanns på plats i Kulturhuset; Bjärnums skola Thommy Andersson, lärare på norrängsskolan och Annamaria Hedström, lärare på Kulturskolan.


Bjärnums skola fick ta emot första pris för bästa insats med sitt arbete för barn och elever med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning (NPF). Skolan har på flera sätt kvalitetssäkrat sitt arbete med att alla barn ska få bli sitt bästa. De har bland annat utbildat personalen, arbetat med aktionsforskning, metodutveckling och strukturen på undervisningen samt med klassrumsmiljöerna.

Bjärnums skola har lyft fram ett viktigt arbete med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som en röd tråd genom alla årskurser. Bland många goda insatser i kommunens skolor är detta som sticker ut lite extra 2019, säger Stefan Larsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.

Pris för bästa resultat gick till Petra Carlsson, rektor och Lena Nilsson, specialpedagog i förskoleområde 1, Hästveda, Ballingslöv och Farstorp. Tillsammans med sina pedagoger har de arbetat med att utveckla bemötande och förhållningssätt inom förskolan både till barn och vuxna, ställt höga och tydliga krav på sina pedagoger och skapat ”arenor” så att det kollegiala lärandet kan blomstra. Resultatet har bland annat blivit färre konflikter i barngrupperna och färre ärenden till barnstödsteamet. Barnen upplevs vara mer säkra i lärmiljön, t.ex. ställer de fler frågor och vågar resonera mer. De visar ett bredare register av känslor och söker mer egna upplevelser. Barnen visar större tillit till sin egen förmåga.

Förskolorna i Ballingslöv, Farstorp och Hästveda har under ledning av rektor och specialpedagog arbetat med förhållningssätt och bemötande, liksom andra förskolor i kommunen, och också tydligt kunnat påvisa hur det positivt har påverkat bland annat barnens självständighet, sätt att våga uttrycka sig och relationer till varandra, säger Rolf Bengtsson, förvaltningschef

Vinnarna får 15 000kr till verksamheten eller till sig själva. PRiset delades ut av Rolf Bengtsson, förvaltningschef och Stefan Larsson, ordförande i barn- och utbidningsnämnden.

Mer information

Barn- och utbidningsnämndens kvalitetsutmärkelser bästa insats och bästa resultat delas ut varje år till en medarbetare eller verksamhet som har visat på förjänstfulla insatser.

 

Bästa insats nomineras av medarbetare i förvaltningen, av dessa väljer förvaltningsledningen ut tre nomineringar som barn- och utbildingsnämndens presidie beslutar om.

 

Bästa resultat väljs ut och beslutas av barn- och utbildningsförvaltningens ledningsgrupp.