Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-11-26:

Avtal om räddningssamverkan med Perstorp

Räddningstjänsterna i Hässleholm och Perstorp har sedan början av 90-talet haft ett samarbetsavtal. Det omfattade från början såväl räddningschef som myndighetsutövning, Sedan 2016 innefattar samarbetet endast administration, materialvård, olycksutredning samt högre befäl vid räddningsinsats. Genom avtalet har båda parter dragit nytta av varandras kompetenser, funktioner och utrustning. Syftet är effektivisera verksamheten så att medborgarna i de båda kommunerna får en ökad trygghet.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att ett nytt avtal för 2020 godkänns för räddningssamverkan mellan Hässleholms räddningstjänst och Perstorps räddningstjänst. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.


Avtal om räddningssamverkan med Kristianstad

Vid stora räddningsinsatser behövs tre ledningsnivåer. Hässleholms och Kristianstads räddningstjänster har sedan 2018 haft ett avtal där Kristianstad ansvarar för operativ ledningsresurs nivå 3 i hela avtalsparternas geografiska område. Medborgarna i Hässleholms kommun kan på så vis säkerställas en högre beredskap och en effektiv räddningsinsats. Avtalet, som går ut vid årsskiftet, har omförhandlats och reviderats inför 2020.
Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att ett nytt avtal för 2020 godkänns för räddningssamverkan mellan Hässleholms räddningstjänst och Kristianstads räddningstjänst. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.


Medel till ombyggnation av lokaler för kontaktcenter

Förslag till lokaler för det framtida kontaktcentret i Stadshuset har tagits fram. Tre rum föreslås göras om till två minilandskap med ljuddämpning i tak och golv. Genom att slå samman rummen ges möjlighet till betydligt fler arbetsplatser, eftersom ytorna kan disponeras på ett effektivare sätt. Tekniska förvaltningen har gjort en beräkning av kostnaden för lokalanpassning för att personalen ska få en godtagbar arbetsmiljö. Om lokalerna ska vara inflyttningsklara inför kontaktcentrets start i oktober 2020 behöver beslut tas om medel för ombyggnation.
Kommunstyrelsens arbetsutskott godkänner en investering på 250 000 kr för anpassning av lokaler samt 130 000 kr för inköp av IT-inventarier och möbler till kontaktcentret. Lena Wallentheim (S) deltog inte i beslutet.


Förordnande av ställföreträdande kommundirektör

Kommunstyrelsens arbetsutskott utser, i följande ordning, personalchef Marie Söderqvist, ekonomichef Eva-Lotta Svensson och kommunikationschef Hanna Gardell till ställföreträdande kommundirektör och förvaltningschef för kommunledningsförvaltningen då kommundirektör och förvaltningschef Bengt-Arne Persson inte tjänstgör på grund av semester eller annan anledning från 2020-01-01 och tills vidare.