Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2019-11-07 av Louise Nordholm

Sveriges bästa vårdchef finns i Hässleholm

Hon nominerades för sitt ledarskap som inkluderar och motiverar alla. Genom sitt ledarskap har hon aktivt bjudit in och skapat mötesplatser för brukare, närstående och medarbetare, där man gemensamt skapat mer social samvaro och mindre ensamhet. Det var en lycklig enhetschef för hemtjänsten i Hästveda som tog emot utmärkelsen Årets vårdchef.

Liselotte Svensson är en orädd enhetschef inom hemtjänsten i Hästveda vars låga brinner för att skapa ”vi-känsla” inom teamet och säkerställa att alla jobbar personcentrerat och ser hela människan. Det har hon lyckats med. Resultatet från den senaste medarbetarenkäten visar att 99 procent av hennes medarbetare känner att det är meningsfullt att gå till jobbet.

 

- Mitt mål som ledare är att medarbetarna känner arbetsglädje och går hem med en bra känsla från dagen, säger Liselotte Svensson.

Arbeta nära verksamheten

I drygt 20 år har Liselotte jobbat som chef i olika verksamheter, men hemtjänsten var en ny utmaning. Det som lockade henne till tjänsten som enhetschef för hemtjänsten i Hästveda var möjligheten att arbeta närmare verksamheten med brukare och personal.

 

- Här får jag möjlighet att arbeta som en närvarande chef. Jag är en ledare som inte enbart förvaltar en verksamhet, utan jag vill utveckla den tillsammans med mina medarbetare, säger Liselotte.

Se hela människan

Nästan ett och ett halvt år har gått sedan hon fick tjänsten som enhetschef för hemtjänsten i Hästveda. Hon är fortfarande lika passionerat intresserad av utveckling som när hon började. Och Liselotte Svensson hann knappt mer än börja innan hon satte igång att driva utvecklingsprojekt. Hon såg tidigt att deras insatstimmar minskade. Minskningen gällde särskilt insatsen social samvaro, som ofta avbokades i dörren hemma hos brukaren. Liselotte inledde då ett arbete med att utveckla arbetssättet för att öka insatstimmarna, och att brukarna skulle få sin sociala samvaro för att förbygga ensamhet.

 

- Vi uppfattade det som att brukarna inte såg meningen med sin beviljade insats. Personalen kunde därför inte utföra insatsen eller förklara hur värdefull denna insats är. Då bestämde vi oss för att jobba vidare med detta och att skapa tydlighet för brukarna och personalen, säger Liselotte.

 

Utvecklingsarbetet, som kallas ”Min Livsresa” påbörjades hösten 2018 och syftet är att brukaren ska tacka ja till sin beviljade insats. Detta för att skapa delaktighet för brukaren och sätta guldkant på tillvaron, men även för att skapa tydlighet för personalen i deras arbete.

 

- Vi började göra våra brukare delaktiga i ”Min Livsresa” genom att använda scrapbooking-teknik, där brukaren, deras närstående och personal tillsammans skapar en bok om brukarens livsresa, säger Liselotte.

 

Utvecklingen och förbättringsarbetet har bidragit till högre kvalitet för brukaren genom en mer personcentrerad vård och omsorg. Det sätter dessutom guldkant på den enskildes tillvaro och känslan av otrygghet och isolering minskar. Arbetet har även stärkt teamkänslan och engagemanget hos personalen.

Personalen det viktigaste

Årets mottagare av Vårdförbundets chefspris beskriver sig som en ledare som drivs av att hitta det som varje medarbetare är bra på och utveckla det vidare.


- För mig är personalen det viktigaste. Jag arbetar målinriktat och ger varje medarbetare ett ansvarsområde med tydligt uppdrag. Det har gett mig trygga och öppna medarbetare som är redo för framtidens utmaningar, säger Liselotte.

Utvecklas som ledare

Liselotte Svenssons låga fortsätter att brinna. Hon vill fortsätta att implementera ett personcentrerat arbetssätt i verksamheten. Dessutom vill hon skapa fler mötesplatser för brukare, närstående och medarbetare för att skapa förutsättningar för mer social samvaro och mindre ensamhet. Men det slutar inte där, utan Liselotte fortsätter att utvecklas även i rollen som ledare:

 

- För att vara en bra ledare för mina medarbetare, anser jag att det är viktigt att inte stanna upp i min egen utveckling som ledare.

Mer information

Chefsmedlemmar i Vårdförbundet tar varje dag initiativ för att utveckla och förbättra den svenska vården genom sitt ledarskap. Det vill Vårdförbundet stimulera. Därför delas priset "Årets vårdchef" ut varje år till en chef som har mod och som lyckas med sitt ledarskap.

 

Priset går till en vårdchef som på ett föredömligt sätt utvecklar vårdens ledarskap, och därmed bidrar till att föra medarbetarskapet framåt i sin verksamhet. Priset delas ut på Vårdgalan (vardforbundet.se)