Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Beslut i korthet från kommunstyrelsens arbetsutskott

Detta är några av de ärenden som behandlades vid kommunstyrelsens arbetsutskotts sammanträde 2019-11-06:

Fortsatt uppdrag kring samordnad måltidsorganisation

Kommunstyrelsen gav i våras ett uppdrag att ta fram förslag till en samordnad måltidsorganisation för Hässleholms kommun. Slutsatsen är nu att en samordnad måltidsorganisation i egen regi skulle möjliggöra optimering av lokaler, ekonomi, medarbetares kompetens och arbetsmiljö, personalförsörjning, livsmedelshantering och kvalitet. En samordning möjliggör också för de förvaltningar som idag har ansvar för måltider att fokusera på sina kärnverksamheter. En organisatorisk placering bör vara tekniska förvaltningen, alternativt en framtida serviceförvaltning.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att gruppen ges fortsatt uppdrag att ta fram förslag med sikt på att 2021-01-01 inrätta en samordnad måltidsorganisation i egen regi. Utredningen ska beskriva verksamhetsmässiga och ekonomiska konsekvenser, samt ge förslag till organisation. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.


Kommunen föreslås köpa Havremagasinet av Hibab

Hässleholms kommun hyr sedan oktober 2017 Havremagasinet av Hässleholms Industribyggnads AB (Hibab). Hyreskontraktet är villkorat med en option om att kommunen efter två år har rätt att på marknadsmässiga villkor köpa fastigheten. Ett oberoende värderingsinstitut har värderat fastigheten till 70 mnkr. Kalkyler visar att ägaralternativet är det mest ekonomiskt fördelaktiga för kommunen redan första året efter köpet.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att Havremagasinet förvärvas av Hibab för 70 mnkr. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.


Försäljning och samarbetsavtal gällande Magnarpskolonin

Kommunfullmäktige beslutade i december 2018 att Magnarpskolonin skulle säljas. Försäljningen sker för att spara pengar. Fastigheten är i dåligt skick med stort behov av underhåll och renovering. Tekniska nämnden har beslutat att acceptera HSB Skånes bud på Magnarpskolonin på 4,5 mnkr. Hässleholms kommun och HSB Skåne har också tagit fram ett samarbetsavtal som ger kommunen rätt att hyra platser på kolonin som kommer att drivas av HSB Skåne.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att köpekontraktet och samarbetsavtalet gällande Magnarpskolonin godkänns. Lena Wallentheim (S) yrkade avslag och reserverade sig. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.

Driftstöd till Kristianstad Österlen Airport AB

Kristianstad Österlen Airport AB ägs tillsammans av Kristianstads kommun (91 procent), Hässleholms kommun (5 procent), Bromölla kommun (2 procent) och Östra Göinge kommun (2 procent). Kristianstads kommun har meddelat att flygplatsbolaget budgeterar samma nivå på driftbidrag totalt sett 2019 som föregående år. För Hässleholms kommuns del innebär det ett bidrag på 650 000 kr.

Kommunstyrelsens arbetsutskott föreslår att denna summa ska beviljas till Kristianstad Österlen Airport AB. Hanna Nilsson (SD) yrkade avslag och reserverade sig. Ärendet går vidare till kommunstyrelsen.