Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2019-10-15 av Linn Bendahl

Elda smartare - tänd i toppen

Vinterkylan är på ingång och vi många som har börjat elda i våra kaminer och spisar för att få extra värme. Vedeldning kan dock leda till att hälsofarlig rök bildas. Lär dig elda på ett sätt som minskar utsläppen och som bidrar till bättre luft där du bor - tänd i toppen!

Tänd i toppen - filmen visar hur!

Gör såhär:

1. Lägg ett par större vedträn underst i kaminen och några mindre ovanpå. Korslägg veden luftigt som i en fyrkant.

Bilden visar vedträn som staplas på varandra i en luftig fyrkant

Råd från Naturvårdsverket och Energimyndigheten

2. Placera tändmedel i toppen av brasan, under de översta vedträna. Tänd på brasan och låt kaminluckan stå lite öppen tills elden tagit sig i de översta vedträna.

Bilden visar att tändmedel placeras i toppen av brasan där man sedan tänder på

Råd från Naturvårdsverket och Energimyndigheten

3. När flammorna är borta och det har bildats en glödbädd är det dags att fylla på med 2-3 vedträn. Lägg vedträna luftigt och gärna i kors. Ha spjället helt öppet och justera det när lågorna har dragit igång igen.

Bilden visar att ytterligare vedträn kan läggas som i ett kors på glödbädden som bildats.

Råd från Naturvårdsverket och Energimyndigheten

Risker med eldning

När ved brinner bildas sotpartiklar och kolväten som är hälsofarliga att andas in. Dessa föroreningar kan i värsta fall
leta sig in i lungor och blodkärl och orsaka hjärt- och kärlsjukdomar, luftvägsrelaterade sjukdomar och cancer. Det är framförallt i tätbebyggda områden där många eldar som vedeldning orsakar dålig luftkvalitet.


Så för hälsan, miljön och grannsämjans skull - elda smart!

Visa hänsyn mot dina grannar

Felaktig eldning eller en dålig eldstad kan leda till ofullständig förbränning och då bildas hälsofarliga ämnen. Vissa är mer känsliga för rökgaser än andra och upplever stora besvär av att andas in rök från vedeldning. Visa därför hänsyn mot dina grannar när du eldar - speciellt om du bor i tätbebyggt område.

 

Om du upplever att vedeldning orsakar olägenhet kan du kontakta miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen på telefonnummer 0451- 26 67 50 för att lämna in ett klagomål.