Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

CityIndex 2019: Utvecklingen i Hässleholms stad följer rikstrenderna

Detaljhandeln i de svenska stadskärnor har det kämpigt. Det visar Fastighetsägarnas rapport CityIndex som mäter utvecklingen i Sveriges 104 stadskärnor. Hässleholm är inget undantag. Dagligvaruhandeln, hotell och kommersiell service går däremot emot trenden och visar på en ökning i den rikstäckande kartläggningen.

- Resultatet från CityIndex visar att verksamheterna i Hässleholm stadskärna har det tufft som i så många andra svenska stadskärnor. Nu behöver alla aktörer kroka arm, och tillsammans jobba för att försöka vända utvecklingen, säger kommunalråd Lars Johnsson (M).

I Hässleholms stadskärna har omsättningen för detaljhandeln minskat med totalt 7 % under 2018. Resultatet är helt i linje med resten av Sveriges stadskärnor, där man ser en minskning, främst inom sällanvaruhandeln. Omsättning i sällanvaruhandeln minskade med totalt 11,4% i Hässleholms stadskärna verksamhetsåret 2018, vilket är mer än snittet. Rapporten visar däremot en omsättningsökning i stadskärnan inom dagligvaror (+1,4%), hotell (+15,1%) och kommersiell service (+10,5%). Det som sticker ut något jämfört med andra stadskärnor är minskningen inom restaurang och café där en omsättningsminskning på 10% rapporteras.

 

Enligt rapporten utmanas traditionella affärsmodeller inom detaljhandeln på grund av digitalisering, ändrade köpbeteende och konsumenters ökade förväntningar på fysiska handelsplatser.

 

- Problematiken är rikstäckande och utmaningen är komplex. Ingen stadskärna har facit. Vägen fram i utvecklingen är samsyn och samverkan mellan stadens alla aktörer, ökad förändringsbenägenhet och handlingskraft, säger Johan Jönsson, Hesslecity.

 

- Besöksanledningarna och upplevelserna i stadskärnan behöver ökas nu när detaljhandeln inte längre är den primära anledningen till att besöka stadskärnan. Det behöver utvecklas platser där människor kan mötas. När människor träffas kläcks idéer, möjligheter uppdagar sig och saker och ting börjar hända, säger Sandra Holm, näringslivsutvecklare.

 

Om rapporten

Cityindex tas fram i samarbete mellan Fastighetsägarna och HUI Research och är en rikstäckande kartläggning som mäter utvecklingen i Sveriges 104 stadskärnor med fokus på detaljhandeln, restaurangnäringen, hotellbranschen och kommersiell service.