Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2019-09-30 av Shadi Andersson

Sambruket i Sösdalabygden- ett omställningsprojekt

Torsdag 3 oktober kl 19 är det dags för första föreläsningenpå tema Hållbart perspektiv på Hässleholms stadsbibliotek. Robin Gullstrand och Lars-Åke Aronsson från föreningen Sambruket berättar om verksamheten med odling och arbetsgemenskapen på föreningens fastighet Ankhult.

I föreningen Sambruket arbetar man konkret för omställning av samhället för en klimatvänlig produktionen och mindre oljeberoende.

Lokalsamhället i fokus

Gemensamma odlingar, byggande och att man tillsammans lär sig mer om självförsörjning och att forma sin egen framtid.

Visionen

för föreningen Sambruket är ett hållbart samhälle som som bygger på glädje och gemenskap. Omsorg om allt levande, rättvis fördelning och ett lokalt engagemang.

Hållbart perspektiv

Fler föreläsningar under oktober på stadsbiblioteket:


10 okt kl 19 Hur hänger det ihop?
Våra försörjningssytem på landet och i staden. Arkitekt Ander Nylander och miljöstrateg Eva Hedenfelt förklarar och berättar hur det fungerar.

 

17 okt kl 18 Vilka städer och bostäder behöver vi för klimatomställningen?

Elisabeth Dalholm och Birgitta Mitchell från Lunds universitet om hållbara stadsmiljöer.

 

24 okt Bygga och renovera hållbart kl 19

Byggnadsingenjören och konstnären Eva Persson.

Mer information