Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Här är resultatet från mätningen av företagsklimatet 2019

Den 24 september släppte Svenskt Näringsliv sin årliga ranking kring företagsklimatet i landets alla kommuner. Hässleholms kommun har klättrat 17 placeringar från föregående år vilket kommunens tillväxtavdelning ser som en väg i rätt riktning.

Hässleholm ökar inom flera områden

Svenskt Näringsliv presenterar varje år sin ranking av företagsklimatet i Sveriges 290 kommuner med syfte att visa var i landet det är bäst att starta och driva företag. Rankingen innehåller totalt 18 faktorer som viktas olika tungt. 2019 års ranking bygger till två tredjedelar på en enkätundersökning till företagen som genomfördes under perioden januari-april 2019 och ytterligare en tredjedel statistik från SCB och UC.


Hässleholms kommun har klättrat 17 platser i rankingen och ligger nu på plats 238. I så många som 13 av de 18 faktorerna som mäts har kommunen ökat i placering. Vad gäller enbart enkäten i undersökningen har Hässleholm höjt sig i hela 11 av 12 faktorer.


Bäst resultat inom infrastrukturen

Störst ökning fick faktorn Allmänhetens attityder till företagare som har ökat med hela 80 placeringar och gett delplaceringen 152 av 290. Bäst resultat får Hässleholm inom området Vägnät, tåg och flyg med delplaceringen 40 (av 290) och näst bäst är området Kommunalskatt med delplaceringen 60. Svagast resultat har Hässleholm vad gäller Tillämpning av lagar och regler (delplacering 268) samt Konkurrens från kommunen (delplacering 266).


Glädjande och positiv vändning

- Det känns bra att Hässleholms kommun har klättrat 17 platser i Svenskt Näringslivs ranking och nu ligger på plats 238. Glädjande är att den positiva vändningen till stor del är kopplad till de förbättrade värdena i företagsenkäten,

men också från vårens undersökning gjord av SKL ser vi en positiv trend i hur företagen uppfattar kommunens myndighetstjänster, säger Stefan Larsson, tillväxtchef i Hässleholms kommun.


-Arbetet har dock bara börjat för ett starkare företagsklimat i kommunen, menar Stefan. Under hösten genomförs, liksom i våras, företagsbesök på våra olika orter med omnejd från oss på tillväxtavdelningen. Responsen och feedbacken vid dessa är mycket positiv. Och tillsammans med våra företag och samarbetspartners lokalt och regionalt kommer arbetet att fortsätta under kommande år.


Näringslivsutvecklare Sandra Holm ser också med glädje på det resultat som Svenskt Näringsliv nu presenterar.


- Det är första gången på tre år som Hässleholms kommun ser ett positivt uppsving i sin rankingplacering, säger Sandra Holm. Företagsklimatsrankingen är ett av många sätt att mäta företagsklimatet på. Resultatet ska inte blandas ihop med att det inte går bra för företagen i Hässleholm för det gör det verkligen. Resultatet bör ses som en vägvisare till kommunen till vart man bör rikta och prioritera insatser i vissa sakfrågor, menar Sandra. Men det är endast tillsammans, kommun och näringsliv, som vi kan förbättra imagen av Hässleholms kommuns företagsklimat.


Kontakta gärna:

Stefan Larsson, Tillväxtchef

Tel: 0451-26 72 25

Skicka mejl: