Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Kommunens industriföretag satsar på ungdomar

Hässleholms industriföretag erbjuder garanterat sommarjobb och truckkort till ungdomar som är intresserad av en framtid inom industriteknik. Det berättar de i ett brev idag som går ut till ungdomar i kommunen.

svetslåga

­Enligt flera näringslivsprognoser kommer Skåne år 2025 att sakna 4520 gymnasieingenjörer och 2260 industriutbildade med gymnasieutbildning.

Det industritekniska yrket som förr ansågs smutsigt och tungt är idag annorlunda med ett högt säkerhetstänkande, teknisk kunskap och en god arbetsmiljö. Absolut några av våra mest intressanta utbildningar vi har idag, berättar  Mikael Lennartsson, rektor på Jacobsskolan.

Industriföretagen inom Teknik College garanterar elever som påbörjat Industriteknisk utbildning på Jacobsskolan hösten 2020 sommarjobb i tre veckor efter åk 1 och truckkort när eleven fyllt 18 år. Motprestationen från eleven är att vara i fas med sin utbildning.

Det finns ett stort behov av arbetskraft och industritekniskt kunnande framöver. Därför är det viktigt för branscherna att de blivande medarbetarna har rätt utbildning från början, säger Jonas Fischer, ordförande i Lokal styrgrupp för Teknikcollege i Hässleholm och vd för Automationsteknik.

Om Teknik College

Teknikcollege är en kvalitetssäkringsmodell på Industritekniska programmet på Jacobsskolan. Vi samlar många av de stora teknikföretagen i kommunen och tillsammans arbetar vi hårt för att eleverna ska vara direkt anställningsbara efter avslutad gymnasieutbildning och/ eller vara väl förberedd för fortsatta studier.

 

I Teknikcollege ingår Industritekniska programmet, El- och energiprogrammet på Jacobsskolan samt Teknikprogrammet, Teknikprogrammets fjärde år (TE4) på Hässleholms Tekniska skola samt flera utbildningar på YHS.