Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2019-09-19 av Linda Färdig

Beslut i korthet från barn- och utbildningsnämnden

Barn- och utbildningsnämnden har haft sammanträde. På dagordningen fanns flera viktiga ämnen. Bland annat kunskapsresultaten i skolan och delårsuppföljningen av våra ekonomiska resultat.

Glädjande resultat i grundskolan

Det är goda nyheter för pojkarna i 9:an på Hässleholms grundskolor. Kunskapsresultaten har förbättrats generellt men färska siffror visar också att det glapp som finns bland pojkar och flickors resultat minskat.

 

–Detta är goda nyheter. Under en tid har vi sett att pojkarna sackar efter i sina resultat och att det sker i 3:an och 6:an. Det ser nu ut som att trenden vänder och pojkarna kommer igen, säger Per-Erik Holmén, utvecklingschef.


Det generella meritvärdet för eleverna i årskurs 9 och andelen elever som har fullständiga betyg har ökat. Också andelen elever som är behöriga till yrkesprogram på gymnasiet har ökat.


–Vi ser att framförallt nyanlända pojkarna i grundskolan visar framfötterna. Däremot ser vi att skillnaderna mellan skolornas resultat fortfarande är stora. Det är något vi fortsätter jobba med, säger Rolf Bengtsson, förvaltningschef.


Arbete med att få en budget i balans

Det ekonomiska läget är fortsatt ansträngt och delårsuppföljning och bokslutsprognos 2019 visar ett underskott på 32,5 mkr vid årets slut. Något mindre än tidigare prognoser.


–Vi kommer aktivt att fortsätta arbetet för att minska underskottet ytterligare säger Stefan Larsson, ordförande i barn- och utbildningsnämnden.


–Så här när halva året har gått kan vi se att det hänt mycket i verksamheterna. Vi har viktiga digitala system på plats, en reviderad läroplan för förskolan, det systematiska kvalitetsarbetet har varit och är i fokus och så gott som alla verksamheter sätter digitaliseringen högt på agendan, säger Stefan Larsson.

Mer information

Du hittar justerade protokoll från barn- och utbildningsnämnden under kallelser och protokoll.