Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Rolf Bengtsson föreslås fortsätta som barn- och utbildningschef

Rolf Bengtsson föreslås få uppdraget som förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen i två år framåt, alltså till september 2021.

De fackliga organisationerna har idag informerats om förslaget. Kommunstyrelsens arbetsutskott väntas ta beslut i frågan under de närmaste veckorna.

Rolf Bengtsson är sedan i våras tillförordnad förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen.