Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2019-08-16 av Emma Ragnarsson

Positivt tillskott för vindskyddet Ronja

Nya vindskydden Birk på lägerplatsen "Mellan skymning och gryning" på Hovdala Vandringscentrum.

Redan nu kan du övernatta i vindskydden Birk och Birka som finns på lägerplatsen "Mellan skymning och gryning". Foto: Inphokus by Funke

Under sommaren har de nybyggda vindskydden Birk och Birka vid Skåneleden på Hovdala naturområde varit väl besökta. Målet har varit att bygga ytterligare ett vindskydd – ett lite större vindskydd med namn Ronja. Efter att kostnaderna blivit högre än beräknat, har det saknats pengar för att färdigställa det tredje vindskyddet. Nu meddelar Sparbanken Skåne och Sparbanksstiftelsen 1826 att de går in med medel för att stötta projektet.

- Som sparbank vill vi och våra ägarstiftelser medverka till en positiv utveckling i samhället. För Hässleholm är just naturen och de goda friluftsmöjligheterna en stor tillgång. Vi tror att vindskydden kommer att kunna skapa glädje för många och även bidra till profilering för kommunen. Vi ser satsningen som en investering i framtiden, säger Gunilla Bengtsson, bankchef på Sparbanken Skåne.


Med hjälp av det extra stödet på 134 000 kr kan projektet fortsätta och bygget av det tredje vindskyddet sätta igång.


- Det glädjer mig att Sparbanken Skåne och Sparbanksstiftelsen vill sponsra kommunen med detta tillskott för att slutföra projektet då det redan idag är väldigt uppskattat av besökarna, säger Kenny Hansson, ordförande i miljö- och stadsbyggnadsnämnden.


Möjliggör fortsatt utveckling

Vindskyddet Ronja kommer placeras i närheten av de andra vindskydden på lägerplatsen "Mellan skymning och gryning". Vindskydden Birk och Birka går att boka till en kostnad på 200 kr per natt och vindskydd. Tanken är att lägerplatsen framöver också ska kunna nyttjas av skolklasser för pedagogisk verksamhet.


- Detta betyder att vi kan fortsätta utveckla vandringscentrumet på Hovdala. Möjligheterna ökar att nå ut brett till allmänheten och vi är övertygade om att satsningen även främjar turismen i området, säger Lars-Erik Williams, kommunekolog.