Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad 2019-07-17 av Linn Bendahl

Nu kontrollerar vi enskilda avlopp!

Under sommarhalvåret kontrollerar miljöinspektörer på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen enskilda avlopp runt om i kommunen. Detta för att dokumentera samtliga enskilda avlopp och se till att bristfälliga avlopp åtgärdas för att minska risken för smittspridning och övergödning. Varje år kontrolleras mellan 200-300 stycken enskilda avloppsanläggningar.

Miljöinspektören Emeli kontrollerar enskild avloppsanläggning.

Miljöinspektören Emeli Magnusson kontrollerar enskild avloppsanläggning. Foto: Linn Bendahl

Varför kontrollerar vi enskilda avlopp?

Tillsyn på enskilda avlopp utförs för att se till att bristfälliga anläggningar åtgärdas om de innebär risker för människors hälsa eller miljön. Avloppsvatten innehåller föroreningar och smittbärande mikroorganismer som behöver tas om hand om i en avloppsanläggning innan det når grundvatten eller vattendrag. Dessutom kan enskilda avloppsanläggningar bidra till övergödning av hav, sjöar och vattendrag.

Vad kontrolleras?

Inför tillsyn av en anloppsanläggning görs ett administrativt förarbete där vi granskar befintliga uppgifter om avloppsanläggningen. Vid tillsynen ute på fastigheten kontrolleraras anläggning en bedömning görs utifrån de uppgifter vi har och det vi ser på plats. Det kan exempelvis innebära att vi lyfter på locket till en trekammarbrunn, mäter djupet i en fördelningsbrunn och tittar i luftningsrör för att dokumentera och avgöra anläggningens funktion.

Miljöinspektör Anna Brandin kontrollerar en fördelningsbrunn.

Miljöinspektör Anna Brandin kontrollerar en fördelningsbrunn. Foto: Emeli Magnusson

När utförs tillsyn hos dig?

Miljöavdelningen på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen genom för tillsyn områdesvis i olika delar av kommunen. I början av året skickas brev ut till fastighetsägare vars fastigheter är aktuella för kontroll under det kommande året.


Vi utför tillsyn på avloppsanläggningar som är äldre än 10 år.

Misstänker du att ditt avlopp är bristfälligt?

Misstänker du att din avloppsanordning inte fungerar som det ska eller att det inte klarar dagens krav på rening? Kanske är det då dags att anlägga en ny avloppsanläggning. Då behöver du söka tillstånd hos miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. På miljöavdelningens sida om eget avlopp hittar du mer information om du du går till väga.öppnas i nytt fönster

 

Har du en avloppsanläggning med tillstånd som är i behov av renovering eller ändring? Då ska du anmäla detta till miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen innan du påbörjar arbete.


Du är alltid välkommen att kontakta miljöavdelningen på miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen måndag till fredag mellan 10-12 på telefonnummer 0451 - 26 67 50 om du har frågor gällande enskilda avlopp.

Miljöinspektör Linn Bendahl på väg för kontrollera en avloppsanläggning.

Miljöinspektör Linn Bendahl på väg för kontrollera en enskild avloppsanläggning. Foto: Emeli Magnusson