Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Valprojekt har ökat EU-kunskapen i nordöstra Skåne

Över 1 800 unga och utrikes födda har under våren deltagit i de aktiviteter som Europa Direkt Hässleholm har arrangerat i valprojektet Nordöstra Skåne röstar 2.0. Genom projektet har EU-kunskaperna och förståelsen för EU:s politiska system ökat inom målgruppen.

Panelsamtal

Panelsamtal om vikten av ungas engagemang som specifikt riktade sig till ungdomar i nordöstra Skåne, under Europaforum Hässleholm 2019.

Föreläsningar, valdebatter, EU-kvällar och informationskampanjer. Under våren har Europa Direkt Hässleholm genomfört över tjugo aktiviteter runtom i nordöstra Skåne och Älmhult för att öka valdeltagandet i årets EU-val.

 

Genom valprojektet Nordöstra Skåne röstar 2.0, som finansierats av Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor, har över 1 800 personer från målgrupperna förstagångsväljare och utrikes födda fått information om EU och Europaparlamentet inför valet den 26
maj.


– Valdeltagandet ökade mer än rikssnittet i samtliga av projektets kommuner, förutom i Bromölla, i årets EU-val. Det är jätteroligt, och vi bedömer att alla de kunskapshöjande aktiviteter som vi har genomfört i projektet har bidragit till denna positiva ökning, säger Karin Berg, projektkoordinator för Nordöstra Skåne röstar 2.0.


Projektets mål var att öka valdeltagandet i årets EU-val bland unga och utrikes födda i alla åldrar i Bromölla, Hässleholm, Hörby, Höör, Kristianstad, Osby, Östra Göinge, Perstorp och Älmhult.

 

Genom att arrangera flera olika informationsinsatser runtom i kommunerna har projektet arbetat för att öka kunskapen om EU:s politiska system.


– Vi har fått god respons från deltagarna under våra besök runtom i kommunerna. Bland annat har vi sett i utvärderingar från våra föreläsningar att flera har fått en bättre förståelse för hur EU påverkar oss i Sverige, men också hur vi som EU-medborgare kan påverka EU, berättar Karin Berg.


Trots årets ökning till 55,27 procent på riksnivå är valdeltagandet i EU-valen fortfarande lågt jämfört med valdeltagandet i de allmänna valen. I nordöstra Skåne är
valdeltagandet dessutom lägre än för riket som helhet. Bland väljarna finns en utbredd uppfattning om att EU:s politiska system är komplext och svårförståeligt.

 

Att kunna erbjuda kommunerna kunskapshöjande insatser inför EU-valet har därför enligt Karin Berg varit en viktig del i projektet.


– Gymnasielärare har berättat att utan projektet hade de inte kunnat ge någon utbildningsinsats till sina elever inför EU-valet, säger hon.


Projektansvariga på Europa Direkt Hässleholm har i projektet samarbetat med en rad olika verksamheter i Nordöstra Skåne, såsom Europaforum Hässleholm, kommunernas gymnasieskolor och Mötesplats Ljungdala. Europa Direkt ser nu framemot fortsatta samarbeten, och eftersträvar ett långsiktigt arbete för att öka kunskapen om och engagemanget för EU-frågor.

 

– Dessa satsningar är mycket viktiga för att öka förståelsen och kunskaperna om den europeiska demokratin samt hur den europeiska dimensionen påverkar och hänger ihop med den lokala vardagen och kommunala politiska beslut, säger Stefan Larsson, tillväxtchef i Hässleholms kommun.

Mer information

För mer information kontakta:


Karin Berg, EU-koordinator
Tel 0721-99 68 48, karin.berg(at)hassleholm.se


Läs mer om projektet här Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..