Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

  • Ingen giltig användare vald.
  • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Rekrytering av förvaltningschef till barn- och utbildningsförvaltningen skjuts fram

Rekryteringsprocessen för att anställa en ny förvaltningschef till barn- och utbildningsförvaltningen avbryts efter att man inte kunnat enas om en gemensam kandidat. Biträdande förvaltningschef Rolf Bengtsson fortsätter som tillförordnad förvaltningschef i väntan på en ny rekrytering.

- Tyvärr har det inte gått att nå tillräcklig samstämmighet kring en kandidat för att den skulle få de rätta förutsättningarna inför uppdraget, säger kommunstyrelsens ordförande Lars Johnsson (M).


Tjänsten som förvaltningschef för barn- och utbildningsförvaltningen utannonserades i april 2019 efter att Eva Andersson fått lämna uppdraget. Tjänsten hade tio sökande, varav fyra kandidater har gått vidare till intervju
och tester. En samlad bedömning har gjorts och alla fyra är fullgoda och kompetenta kandidater för uppdraget. Förslag har samverkats med de fackliga organisationerna, men nu väljer man att avbryta rekryteringen i brist på samstämmighet kring vem som ska erbjudas tjänsten. Det är ännu inte klart när en ny rekryteringsprocess ska inledas.


- Jag har fullt förtroende för Rolf Bengtsson som tillförordnad förvaltningschef och efter semesterperioden kommer vi tillsammans diskutera förutsättningarna för hösten, säger kommundirektör Bengt-Arne Persson.