Hässleholms kommun

Besöksadress

Hässleholms kommun

Stadshuset, Nytorget 1
Hässleholm

Växel: 0451-26 70 00

 

Postadress

Hässleholms kommun


281 80 Hässleholm

 • Ingen giltig användare vald.
 • Ingen giltig användare vald.

Publicerad

Ny tobakslag träder i kraft idag den 1 juli

Idag den 1 juli träder en ny tobaks lag i kraft över hela landet. Lagen innebär bland annat att det blir förbjudet att röka på ett flertal nya platser utomhus - däribland uteserveringar, lekplatser och butiksentréer. Genom att respektera rökförbudet bidrar du till en mer hälsosam miljö samt till att avnormalisera rökning.

Förbudsskylt som visar att all rökning är förbjuden.

Skylt som visar att all rökning är förbjuden.

All tobaksrök är skadlig för både barn och vuxna. Vissa grupper i samhället, till exempel barn och astmatiker, är extra känsliga för tobaksrök. Syftet med den nya lagen är att alla individer i samhället ska kunna vistas i alla offentliga utemiljöer på lika villkor. Genom att förbjuda rökning i utomhusmiljöer som allmänheten har tillgång till vill man samtidigt avnormalisera rökning.


Var blir det förbjudet att röka?

Från och med 1 juli är det förbjudet att röka på/vid:

 • uteserveringar till exempelvis restauranger och caféer
 • perronger och hållplatser i kollektivtrafiken
 • inhägnade idrottsplatser och utomhusarenor
 • allmänna lekplatser
 • entréer till lokaler som allmänheten har tillträde till, exempelvis butiker, bibliotek, biografer, restauranger och lokaler för hälso- och sjukvård.


Vilka produkter omfattas av lagen?

Den nya tobakslagen omfattar inte bara traditionell tobak utan även liknande produkter som:

 • elektroniska cigaretter
 • vattenpipa
 • örtprodukter och användning av njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som inte innehåller tobak, till exempel så kallade rökstenar
 • förångad eller på annat sätt upphettad tobak som inhaleras.


Tillstånd krävs för att få sälja tobaksprodukter

Från och med den 1 juli måste du som säljer tobaksvaror ansöka om tillstånd från miljö- och stadsbyggnadsförvaltningen. Det är även personal på miljöavdelningen som ansvarar för tillsyn av att tobakslagen följs.